Πολιτική Απορρήτου – PsoHappy

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για τη LEO Pharma. Στην παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφονται οι υφιστάμενες πολιτικές και πρακτικές όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατευθείαν από εσάς και/ή μέσω της χρήσης από εσάς του PsoHappy στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή μας. 

Το LEO Innovation Lab, ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα που ιδρύθηκε και ανήκει στην LEO Pharma A/S, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Δανία με Αρ. CVR 56759514 (εφεξής συλλογικά καλούμενη «LEO Pharma») διαχειρίζεται τις τρέχουσες ή μελλοντικές υπηρεσίες, κινητές εφαρμογές και ιστοσελίδες ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής απόφασης της εταιρείας να εστιάσει στις ανάγκες των ασθενών. Με τους όρους «μας», «εμάς» ή «εμείς» εννοείται η LEO Pharma.

Με την χρήση την υπηρεσία «PsoHappy», συναινείτε ρητά για την συλλογή, χρήση, αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ατομική σας υγεία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ], οι οποίοι αποτελούν μέρος της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το PsoHappy.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων είναι η LEO Pharma, η οποία ορίζει τον σκοπό χρήσης των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από εσάς, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων νοείται οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα εξ ονόματος της LEO Pharma.

Ανήλικος (οι) νοούνται οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα κάτω των 18 ετών, που δεν έχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λογαριασμός Χρήστη ή Λογαριασμός νοείται ο προσωπικός σας λογαριασμός με το σχετικό με αυτόν ατομικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Προσωπικά δεδομένα νοούνται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, τα οποία ταυτοποιούν ή συσχετίζουν με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο οποιαδήποτε πραγματική ή υποκειμενική πληροφορία σε καταγεγραμμένη μορφή που ταυτοποιεί ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση κάποιου.  Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, στοιχεία όπως η ηλικία, το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, το ύψος, το βάρος και πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία υποβάλλετε σε μας μέσω του PsoHappy.

Εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών LEO Pharma νοείται οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία ή εταίρος που ενεργεί υπό την LEO Pharma. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπησή τους στη διεύθυνση http://www.leo-pharma.com/Home/Global-presence.aspx, και καλό θα είναι να ελέγχετε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα.

Η παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένωναπό την πλευρά σας πραγματοποιείται εθελοντικά. Με τη χρήση του PsoHappy αποδέχεστε τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και διατήρηση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως το σκοπό της επαφής μας μαζί σας, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματά σας για πληροφορίες, ή για άλλους σκοπούς τους οποίους μπορεί να αναφέρετε οι ίδιοι, καθώς και για την προστασία των δικών μας νομίμων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου πριν υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία μέσω του PsoHappy.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο PsoHappy

Η LEO Pharma είναι ο υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς σε σχέση με το PsoHappy. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του PsoHappy, ενδέχεται να σας ζητούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία θα μας επιτρέψουν να παρουσιάσουμε, να εμπλουτίσουμε και να εξατομικεύσουμε τις δεδομένα σχετικά με εμπειρίες. Περαιτέρω, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς οικειοθελώς σε εμάς, όπως πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις και τις συστάσεις που γίνονται από εσάς στο PsoHappy ή σε απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και έρευνες ή κατά τη διάρκεια άλλων αλληλεπιδράσεων μαζί μας. Επιπλέον, ενδέχεται να παρακολουθούμε τη χρήση από εσάς του PsoHappy. Μέσω αυτού, ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποκτήσουμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όσον αφορά, για παράδειγμα, την υγεία σας. Με τη χρήση από εσάς του PsoHappy ή την δημιουργία λογαριασμού, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλετε ή αυτών που εμείς συλλέγουμε με άλλους τρόπους, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω σχετικά με εσάς προσωπικά δεδομένα, είτε αυτά παρέχονται απευθείας από εσάς είτε μέσω της χρήσης της υπηρεσίας μας «PsoHappy»:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως όνομα, περιοχή, αριθμός τηλεφώνου ή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας
 • Τυχόν ερωτήσεις, προτάσεις και σχόλια τα οποία αποστέλλονται σε μας μέσω της λειτουργίας «Ανατροφοδότησης» του PsoHappy ή μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης
 • Πληροφορίες σχετικές με τη χρήση από εσάς του PsoHappy, όπως εκτός άλλων η διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σύνδεσης, ο τύπος προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, η πλατφόρμα, η διάρκεια επίσκεψης σε ορισμένες σελίδες και η αριθμός σελίδων που προβάλλονται
 • Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της ολοκλήρωσης των ερευνών PsoHappy στις οποίες συμφωνείτε να συμμετάσχετε
 • Πληροφορίες που περιέχονται σε μηνύματα κειμένου που σχετίζονται με το PsoHappy, εικόνες, μηνύματα κειμένου ή άλλοι τρόποι επικοινωνίας του PsoHappy
 • Πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες, όπως το βάρος, η ηλικία, ο τύπος ψωρίασης κλπ που παραχωρούνται εθελοντικά προς εμάς από εσάς.

Έχετε υπόψη ότι οι απαντήσεις που παρέχετε κατά τη χρήση του PsoHappy θα εμφανίζονται μόνο ανώνυμα, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά μαζί μας.

Χρήση των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων

Ο πρωταρχικός σκοπός για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανάλυση των συγκεντρωτικών δεδομένων από μελέτες και έρευνες προκειμένου για την ανάπτυξη και μετέπειτα δημοσίευση στοιχείων σχετικά με πώς η ψωρίαση επηρεάζει την ευημερία και διάφορα επίπεδα ευτυχίας των ανθρώπων που ζουν με την ψωρίαση.

Άλλοι σκοποί που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σαςδεδομένων περιγράφονται παρακάτω:

 • Η παροχή σε εσάς περιεχομένου και υπηρεσιών σχετικών μεταξύ άλλων με τη χρήση του PsoHappy (π.χ. το λογαριασμού σας)
 • H συλλογή δεδομένων από τους χρήστες, προκειμένου για την παρουσίαση συγκεντρωτικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των ερευνών και των εμπειριών των χρηστών από το PsoHappy
 • Η καθιέρωση και την διατήρηση της επικοινωνίας μαζί σας, όπως έχει ρητώς συμφωνηθεί από εσάς, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ειδοποιήσεων εφαρμογών
 • Η βελτίωση του PsoHappy όσον αφορά την λειτουργικότητα και περιεχόμενο
 • Η επεξεργασία των σχολίων σας και η επίλυση τυχόν δικών σας αποριών
 • Η σύνδεση, η ενσωμάτωση και η παραπομπή σε άλλα δεδομένα της LEO Pharma προκειμένου για τη βελτίωση του PsoHappy
 • Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κώδικες πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς οποιουδήποτε ανεπιθύμητου γεγονότος στον Όμιλο Εταιρειών LEO Pharma και αν χρειαστεί και στις ρυθμιστικές αρχές υγείας
 • Ο εντοπισμός και η πρόληψη της απάτης, προκειμένου για την προστασία των συμφερόντων των LEO Pharma και των χρηστών της
 • Η διαχείριση της τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας επαναστόχευσης που βασίζεται στις δραστηριότητες χρήστη στο PsoHappy
 • Η επιβολή ή εφαρμογή των όρων χρήσης και άλλων συμφωνιών ή η διερεύνηση πιθανών παραβάσεων
 • Για όλους τους άλλους σκοπούς που έχετε συγκεκριμένα συναινέσει κατά τη χρήση του PsoHappy

Πώς μεταφέρονται και πώς εξασφαλίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του PsoHappy θα διατηρούνται εμπιστευτικές (στην έκταση που ορίζεται στην παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου) και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Παρόλο που χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται διαδικτυακά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι αψεγάδιαστο ή αδιαπέραστο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου ενδέχεται να υποκλαπούν από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο ακόμα κι αν είναι κρυπτογραφημένες.

Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν εκπαιδευτεί στον κατάλληλο χειρισμό των δεδομένων σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας μας και τους αυστηρούς μας κανόνες εμπιστευτικότητας.

Με επίκεντρο την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η LEO Pharma θα διαβιβάσει πληροφορίες σε τρίτους μόνο εφόσον το επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αν αυτό είναι σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η LEO Pharma θα χρησιμοποιήσει παρόχους υπηρεσιών (δηλαδή υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που θα ενεργούν μόνο υπό τις οδηγίες της LEO Pharma), ορισμένοι από τις οποίους μπορεί να βρίσκονται εκτός της περιοχής ή της χώρας διαμονής σας, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσίες συντήρησης και ανάπτυξης του PsoHappy. Εμείς ενδέχεται να αποφασίσουμε την φιλοξενία των δεδομένων σε μια εταιρεία του Ομίλου LEO Pharma ή κάποιον πάροχο υπηρεσιών που θα ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων.

Μέσω τη χρήση της PsoHappy κατανοείτε και αποδέχεσθε δια του παρόντος ότι τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν επίσης στους παρακάτω ανεξάρτητους τρίτους, προκειμένου για την επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω και μόνο σε σχέση με προσωπικές πληροφορίες που είναι σχετικές για αυτούς τους σκοπούς:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου LEO Pharma για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω
 • Οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται από εσάς συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή
 • Τυχόν τρίτων πάροχων υπηρεσιών (οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου) για σκοπούς που σχετίζονται με την υποστήριξη της λειτουργίας της LEO Pharma (π.χ. εκπλήρωση υπηρεσιών, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες παράδοσης) οι οποίοι σας παρέχουν πληροφορίες (αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε πληροφορίες, όπως αυτές οι οποίες περιγράφονται παραπάνω), στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τα υπόψιν τρίτα μέρη να συμφωνήσουν για τον χειρισμό των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου.
 • Οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο ασχολείται με την προτεινόμενη πώληση, ανάθεση, συγχώνευση, συγχώνευση, σχέδιο διακανονισμού ή άλλη μεταβίβαση επιχείρησης μιας εταιρείας του Ομίλου LEO Pharma ή ξεχωριστού τμήματος του παρόντος
 • Οποιαδήποτε κυβερνητική, διοικητική, δικαστική ή ρυθμιστική αρχή με σκοπό τη συνεργασία σε δίκες, ερωτήματα και έρευνες που ζητείται από αυτές τις αρχές ή για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας, της περιουσίας ή των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή των άλλων όρων χρήσης μας.
 • Οποιονδήποτε τρίτο κριθεί απαραίτητος εάν βρίσκεται σε κίνδυνο η προσωπική ασφάλεια των πολιτών.

Ορισμένοι από τους εν λόγω τρίτους, παρόχους υπηρεσιών, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας από όπου έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή κατά τη χρήση του PsoHappy.  Ως εκ τούτου, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφέρονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή υφίστανται επεξεργασία έξω από τη χώρα σας, σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.  Συμβατικά ή άλλα μέτρα τα οποία η LEO Pharma ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκεινται στις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στις ξένες δικαιοδοσίες όπου ενδέχεται να μεταβιβάζονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα, οι νομικές απαιτήσεις για την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε κρατικές αρχές των εν λόγω χωρών.

Περαιτέρω, η LEO Pharma ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει συγκεντρωτικές πληροφορίες και μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε τρίτα μέρη για περαιτέρω ανάλυση, δημιουργία δημογραφικού προφίλ και άλλους παρόμοιες ή συναφείς σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση, οι πληροφορίες θα είναι εντελώς ανώνυμες και ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη LEO Pharma ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε από εμάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο λειτουργεί κατ” εντολή μας :

 • Την ενημέρωση και διόρθωση οποιουδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχό μας, αν αυτά αποδεικνύονται ανακριβή ή παραπλανητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις προσωπικές πληροφορίες
 • Την παροχή από εμάς σε εσάς πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχό μας

Περαιτέρω, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κατόπιν επικοινωνίας με τη LEO Pharma, χωρίς να είναι ανάγκη να αναφέρετε οποιαδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς θα διαγραφούν.

Εάν έχουν επέλθει αλλαγές όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που εμείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος λειτουργεί κατ” εντολή μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε να μπορούμε να επικαιροποιήσουμε τα αρχεία μας.

Λήψη ενημερωτικών δελτίων, σχετικών πληροφοριών κλπ.

Εάν έχετε ζητήσει να λαμβάνετε από εμάς πληροφοριακό υλικό, π.χ. ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις σχετικά με το PsoHappy, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πάθηση, αξιολογήσεις και ερωτηματολόγια και άλλες σχετικές πληροφορίες για παρόμοιες υπηρεσίες και προϊόντα κλπ, και δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό, μπορείτε εύκολα να διαγραφείτε από τις ενημερώσεις μας στέλνοντας email στη διεύθυνση που ορίζεται στο τέλος της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που παρέχεται στο εν λόγω ενημερωτικό newsletter.

Πληροφορίες σχετικά με ανήλικους

Σε γενικές γραμμές η χρήση του PsoHappy δεν προορίζεται για ανηλίκους. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία προσωπική πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζουμε ότι είναι ανήλικος χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα.

Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιος ανήλικος μάς έδωσε προσωπικές πληροφορίες χωρίς γονική συγκατάθεση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@leoilab.com. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιος ανήλικος μάς έδωσε προσωπικές πληροφορίες κατά παράβαση των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου, θα προβούμε στην αφαίρεση των πληροφοριών και την διαγραφή του λογαριασμού του ανηλίκου.

Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Βελτιώνουμε συνεχώς τις μεθόδους επικοινωνίας μας. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, ενδέχεται να προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση του PsoHappy, με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών και λειτουργιών. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εφόσον και μόλις αλλάξουν οι πρακτικές μας και/ή επικαιροποιήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου (το συντομότερο δυνατόν) εμείς θα σας ενημερώνουμε είτε δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική απορρήτου είτε μέσω το περιβάλλοντος χρήσης του PsoHappy ή μέσω άλλων τρόπων επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να ελέγχετε την πολιτική προστασίας απορρήτου τακτικά για να είστε ενήμεροι σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, πώς τα χρησιμοποιούμε και τις περιστάσεις υπό τις οποίες ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε. Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το PsoHappy, αφού έχουμε δημοσιεύσει την τροποποιημένη πολιτική απορρήτου, πιστοποιείτε ότι συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τροποποιημένη πολιτική απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη πολιτική απορρήτου, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το PsoHappy μετά την ημερομηνία των τροποποιήσεων. Κατά την αναθεώρηση των όρων θα διορθώνουμε την ημερομηνία επικαιροποίησης στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Εάν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο απαιτηθεί από εμάς η απόκτηση από εσάς της ανανέωσης της συναίνεσής σας, φυσικά και θα συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις αυτές.

Ασφάλεια

Αναγνωρίζοντας ότι η ιδιωτική σας ζωή σας είναι σημαντική για εσάς και τη LEO Pharma, εφαρμόζουμε τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η LEO Pharma θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς από τυχόν απώλεια ή κλοπή, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, αποκάλυψη ή διάθεση, και να τηρεί τις εν λόγω πληροφορίες ακριβείς και επικαιροποιημένες. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από εγγυήσεις ασφάλειας ανάλογα με την ευαισθησία των πληροφοριών.

Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση για την απολύτως ασφαλή μετάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω του διαδικτύου. Κατά συνέπεια, στο βαθμό κατά τον οποίον επιτρέπεται από το δίκαιο, η LEO Pharma, οι θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και πράκτορές τους δεν αντιπροσωπεύουν, διαβεβαιώνουν ή εγγυώνται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα προστατεύονται από κακή χρήση, απώλεια ή αλλοιώσεις και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτούς για χρήση ή κατάχρηση από εσάς ή τρίτους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς ταυτότητας χρήστη ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόσβασης, η διασφάλισή τους αποτελεί δική σας ευθύνη.

Η LEO Pharma τηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, ωστόσο, ορισμένα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για ορισμένα χρόνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία δεν είναι πλέον απαραίτητη καταστρέφεται ασφαλώς μετά από δύο χρόνια.

Πολιτική Cookie

Εμείς και οι συνεργάτες μας συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Η χρήση των cookies μπορεί να συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ορίζεται στην πολιτική απορρήτου μας) και ως εκ τούτου, προτείνουμε να διαβάζετε και την εν λόγω πολιτική απορρήτου.

Όταν χρησιμοποιείτε το PsoHappy, αποδέχεστε ότι χρησιμοποιούμε cookies στο PsoHappy όπως περιγράφεται παρακάτω, εκτός εάν έχετε απενεργοποιήσει τα cookies στον φυλλομετρητή σας.

Τι είναι τα cookies και ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι μικρές μονάδες πληροφορίας – κομμάτια πληροφοριών – τις οποίες το PsoHappy ενδέχεται να τοποθετήσει στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή τον υπολογιστή σας, το smartphone ή άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό με μνήμη. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιεί PsoHappy, για παράδειγμα προκειμένου για την πιο αποδοτική επικοινωνία μεταξύ ανάμεσα σε εσάς και τον φυλλομετρητή σας. Τα cookies είναι μια διαδεδομένη τεχνολογία στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται επίσης και στο PsoHappy.

Τα «cookies περιόδου λειτουργίας» είναι προσωρινά κομμάτια πληροφοριών, τα οποία διαγράφονται όταν βγείτε από τις Υπηρεσίες. Τα αρχεία cookies περιόδου λειτουργίας χρησιμοποιούνται συνήθως για τη βελτίωση της πλοήγησης και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Οι Υπηρεσίες χρησιμοποιούν cookies περιόδου λειτουργίας.

Τα «μόνιμα cookies» είναι μονιμότερα κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται και να παραμένουν στην ηλεκτρονική σας συσκευή μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Τα μόνιμα cookies αυτοδιαγράφονται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά ανανεώνονται κάθε φορά που επισκέπτεστε τις Υπηρεσίες. Αυτός ο τύπος cookie αποθηκεύει πληροφορίες στον υπολογιστή/το τηλέφωνό σας για διάφορους σκοπούς. π.χ. για την αυτοματοποιημένη σύνδεση χρηστών.

Η LEO Pharma και συνεργαζόμενοι εταίροι μας χρησιμοποιούν τα παρακάτω cookies (δηλαδή cookies τρίτων μερών), στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο:

Στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε cookies από τα παρακάτω τρίτα μέρη:

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Τα Google Analytics cookies διαγράφονται μετά από 2 χρόνια.

Στην ιστοσελίδα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies από τους εξής:

Google Analytics –https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Adwords – http://google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

Doubleclick – https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/

https://firebase.google.com/policies/analytics

 

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε cookies;

Αυτά τα cookies μας βοηθήσουν να καταλάβουμε περισσότερο πώς χρησιμοποιείτε το PsoHappy. Χρησιμοποιούνται για να εμφανίζουν εφαρμογές και λειτουργίες, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση από τον χρήστη μόνο σε όσες πληροφορίες έχει δικαίωμα, η βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη και η ανάθεση σε εσάς μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα σας βοηθήσει να θυμάστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας όταν επιστρέψετε στο PsoHappy, ώστε να μην χρειάζεται να συνδέεστε ξανά. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και για σκοπούς μάρκετινγκ.

Με τη χρήση cookies συλλέγουμε στοιχεία όπως: πόσο συχνά επισκέπτεστε το PsoHappy, πόσο χρόνο ξοδεύετε στο PsoHappy, η διεύθυνση IP σας, ποιες σελίδες είδατε, ποιες τοποθεσίες Web επισκεφθήκατε ακριβώς δείτε την ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox), και αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει Javascript, Java και Flash.

Επιπλέον, είμαστε πεπεισμένοι ότι η παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων είναι πιο ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες μας από οποιαδήποτε διαφήμιση δεν απευθύνεται ειδικά σε αυτούς. Η ιστοσελίδα και η κινητή εφαρμογή PsoHappy χρησιμοποιούν τεχνολογία επαναστόχευσης (cookies) στο διαδίκτυο, επιτρέποντάς μας να δείχνουμε στους επισκέπτες, που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για το PsoHappy κάποια διαφήμισή μας σε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες.

Προκειμένου να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη διαφήμιση συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης για να κάνουν διαφήμιση για λογαριασμό μας μέσω του internet. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να συλλέγουν μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε τοποθεσίες διαδικτύου ή κινητές εφαρμογές μαζί με την αλληλεπίδρασή σας με τις επικοινωνίες και τις διαφημίσεις μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εμφανίζουμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις σας με τις δικές μας διαφημίσεις, επικοινωνίες, ιστοσελίδες και εφαρμογές.

Πώς να αποφύγετε και να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις των cookies για το PsoHappy στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας και να επιλέξετε ποια cookies θα αποδεχθείτε, να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε. Η λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας θα σας εξηγήσει πώς να το κάνετε.

Αν θέλετε να διαγράψετε τα cookies που ήδη υπάρχουν στη συσκευή σας, μπορείτε, εάν χρησιμοποιείτε Η/Υ ή πιο καινούριο πρόγραμμα περιήγησης, να πατήστε CTRL + SHIFT + DELETE ταυτόχρονα. Εάν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν λειτουργούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης για το εν λόγω πρόγραμμα περιήγησης.

Παρακάτω βρίσκονται σύνδεσμοι για τις σελίδες υποστήριξης των πιο συνηθισμένων προγραμμάτων περιήγησης, στους οποίους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς να καταργήσετε την αποθήκευση των cookies και να τα διαγράψετε από τη συσκευή σας:

Διαγραφή cookies στον Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

Διαγραφή cookies στον Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Διαγραφή cookies στο Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Διαγραφή cookies στο Safari – http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/safari.html

Σημειώστε ότι, εάν δεν δηλώστε ότι αποδέχεστε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλα τα τμήματα ή χαρακτηριστικά του PsoHappy.

Απορίες

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική για τα cookies, ή με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα cookies ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

LEO Innovation Lab

Silkegade 8

1113 Copenhagen K

Denmark

privacy@leoilab.com