Brugerbetingelser

LEO Innovation Lab – en uafhængig enhed, ejet og etableret af LEO Pharma A/S, et aktieselskab registreret i Danmark med CVR-nummer 56 75 95 14 (disse benævnes herefter sammen eller individuelt LEO Pharma) – håndterer og producerer nuværende såvel som fremtidige digitale tjenester, applikationer og hjemmesider som en del af en langsigtet, strategisk beslutning om, at have fokus på patientens behov. Når der herefter anføres ”vores” ”os” eller ”vi” betyder dette LEO Pharma.

I denne beskrivelse af ”Brugerbetingelser” anvendes følgende definitioner:

”Tjeneste” skal betyde enhver mobilapplikation eller hjemmeside, der bliver gjort tilgængelig af eller igennem os.

”Umyndige” skal betyde enhver fysisk person der endnu ikke er fyldt 18 år, eller personer, som ikke har juridisk kompetence til at indgå en bindende aftale.

”Indhold” skal betyde enhver type af indhold, herunder eksempeltvist (men ikke udtømmende) tekst, grafer, billeder, lyd, musik, software, audio, video, andre værker af enhver type, samt information eller andre oplysninger der bliver slået op, genereret eller på anden måde gjort tilgængelig gennem Tjenesten

”Brugerdefineret indhold” skal betyde alt indhold, som en bruger vælger at gøre tilgængeligt ved brug af en Tjeneste

”Brugerkonto eller Konto” skal betyde din personlige konto, med de dertil knyttede oplysninger, for eksempel brugernavn og password

”Kontoindehaver” skal betyde enhver, der oprettet en (bruger)konto i én eller flere af vores Tjenester

”Immaterielle rettigheder” skal betyde alt Indhold der bliver gjort tilgængeligt gennem vores Tjenester, brugerdefineret indhold undtaget, inklusiv alle immaterielle rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Vores Tjenester er generelt ikke beregnet til at blive brugt af umyndige. Når du tilgår en Tjeneste, garanterer du at du er fyldt 18 år og i øvrigt er i stand til at indgå aftaler ifølge gældende lov. Skulle vi blive bekendt med, at en umyndig bruger en af vores Tjenester, vil vi hurtigst muligt sørge for at dennes bruger bliver lukket og at al data vi måtte have indsamlet om denne person, slettes.

Læs venligst disse brugerbetingelser omhyggeligt, da de regulerer hele indholdet af Tjenesterne, din brug af Tjenesten og oplysninger der leveres via Tjenesterne, herunder al korrespondance mellem dig og LEO Pharma og / eller en tredjepart engageret af LEO Pharma.

 

Accept af Vilkår

Ved at bruge Tjenesterne, accepterer du at være bundet af disse brugerbetingelser, herunder vores Fortrolighedspolitik, som udgør en del af disse brugerbetingelser, uanset om du vælger at registrere dig hos os. Hvis du ikke kan acceptere disse brugerbetingelser og vores fortrolighedspolitik, skal du ikke bruge Tjenesterne.

 

Ændringer til brugerbetingelser eller i Tjenesten

Vi forbedrer hele tiden vores kommunikationsmetoder. Som teknologien udvikler sig, kan der opstå nye muligheder for at forbedre Tjenesterne ved at ændre eller tilføje nye funktioner. Derfor forbeholder vi os retten til at opdatere disse brugerbetingelser til enhver tid og efter eget skøn. Hvis og når vores praksis ændres og / eller vi opdaterer brugerbetingelser, vil vi hurtigst muligt informere dig herom, enten ved at offentliggøre de ændrede brugerbetingelser gennem grænsefladen af ​​Tjenesterne eller gennem anden kommunikation. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesterne, efter at vi har postet modificerede brugerbetingelser, indikerer du for os, at du accepterer at være bundet af de ændrede brugsvilkår. Hvis du ikke accepterer at være bundet af de ændrede brugerbetingelser, skal du ikke bruge Tjenesterne efter den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Når vi laver ændringer i brugerbetingelser opdaterer vi samtidig datoen øverst på denne side. Hvis vi i henhold til gældende lov er forpligtet til at indhente et fornyet samtykke, vil vi naturligvis overholde sådanne forpligtelser.

 

Generel information

Tjenesterne – og alt indhold heri – udgør udelukkende generel information. Formålet med Tjenesterne er ikke at give oplysninger om lægemidler eller behandlinger, som du kun kan få hos din læge. For henvendelser vedrørende produkter eller apparater, og specifikke medicinske behandlinger kontakt da venligst din læge eller sygeplejerske. Vi garanterer ikke, at du vil opleve en bedre livskvalitet ved at bruge Tjenesterne. Tjenesterne er ikke beregnet til drøftelser om lægemidler eller medicinsk udstyr og indlæg indeholdende sådanne oplysninger, kan vi desværre ikke respondere på. For henvendelser vedrørende medicinske produkter eller apparater, skal du altid kontakte din læge.

 

Oplysninger leveres “som de er”

Oplysningerne fra os oplysninger og tjenesteydelser leveres “som de er”, og med forbehold for disse brugerbetingelser, LEO Pharma giver ingen garantier eller erklærer, hverken udtrykt eller implicit, herunder, men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, pålidelighed, nøjagtighed, rådgivning eller kommentarer og andre oplysninger, du kan modtage via Tjenesterne, og de mulige virkninger af sådanne oplysninger, herunder om din tilstand.

Vi bestræber os på altid at holde indhold opdateret, men ved at bruge Tjenesterne accepterer du risikoen for, at de oplysninger og Tjenester leveret af os kan være ufuldstændige, unøjagtige eller ikke kan opfylde dine krav eller være tilgængelige på en uafbrudt, sikker, eller fejlfri basis. Vi giver ingen garanti eller erklæringer vedrørende kvalitet, nøjagtighed, aktualitet, rigtighed, fuldstændighed, tilgængelighed, funktionalitet, overholdelse af gældende love eller pålideligheden af ​​indhold eller andre dele af Tjenesterne.

 

Ikke lægelig rådgivning

Tjenesterne indeholder generelle ernæringsmæssige, helbredsmæssige og farmaceutiske oplysninger til uddannelsesmæssige og oplysende formål, men udgør ikke en erstatning for medicinsk vurdering, rådgivning, diagnose, behandling, helbredelse eller forebyggelse af nogen helbredstilstand, sygdom eller problem. Tjenesterne omhandler ikke alle behandlinger, anvendelser, sikkerhedsforanstaltninger, bivirkninger eller anvendelse af medicin. Du bør altid rådføre dig med en sundhedsperson inden du træffer nogen beslutninger eller foretager handlinger eller udeladelser i relation til ethvert sundhedsmæssigt problem eller spørgsmål. Hvis du har spørgsmål om de risici eller fordele ved at tage et bestemt lægemiddel eller om en bestemt helbredstilstand, bør du konsultere en autoriseret sundhedsperson. Du bør aldrig se bort fra, undgå eller udskyde at henvende dig til en læge eller andet licenseret sundhedspersonale på grund af oplysninger i Tjenesterne.

DU BØR ALDRIG UNDLADE ELLER UDSÆTTE AT SØGE LÆGEHJÆLP PÅ GRUND AF OPLYSNINGER DU HAR MODTAGET IGENNEM DIN BRUG AF VORES TJENESTER. DU BØR ALTID TAGE KONTAKT TIL DIN LÆGE, ELLER ANDRE KVALIFICEREDE SUNDHEDSPERSONER, FOR AT DRØFTE EVENTUELLE SUNDHEDSHENSYN ELLER FOR AT FÅ RÅDGIVNING TIL DIN MEDICINSKE OG HELBREDSMÆSSIGE SITUATION. LEO PHARMA GIVER INGEN GARANTIER OG ACCEPTERER INTET ANSVAR FOR PÅLIDELIGHED, RELEVANS ELLER NØJAGTIGHEDEN AF ​​OPLYSNINGER, DER GØRES TILGÆNGELIGE VIA TJENESTERNE ELLER FOR RÅDGIVNING LEVERET AF ANDRE BRUGERE GENNEM TJENESTERNE. INGEN UDSAGN TILGÆNGELIGE PÅ VORES TJENESTER ER BLEVET EVALUERET AF DE KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER.

 

Dit ansvar ved oprettelse af brugerkonto

Hvis Tjenesterne kræver, at du opretter en brugerkonto, skal du gøre det med en tilhørende log ind og password. Du erklærer og garanterer, at alle oplysninger, du giver i forbindelse med din konto er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige, og at du vil opdatere disse oplysninger løbende således at de til enhver tid er fuldstændige og nøjagtige på din personlige profil. Hvis du opretter en konto, er du alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​dit password, gennem begrænset adgang til din computer, mobiltelefon etc. på en sådan måde, at andre ikke kan få adgang til den password beskyttede del af enhver gældende Tjeneste. Du accepterer ansvaret for alle hændelser, der opstår ved hjælp af din konto eller dit login. Du accepterer at være ansvarlig for enhver handling eller undladelse af brugere, der har adgang Tjenesterne under din konto eller ved hjælp af din adgangskode der, på tilsvarende måde som hvis handlingen var udført af dig, ville blive anset for en overtrædelse af disse brugerbetingelser, og at en sådan handling eller undladelse anses for en overtrædelse af vilkårene for din anvendelse.

LEO Pharma kan overvåge indhold, der vises via din konto og profil for at sikre kvaliteten af ​​data og input, når brugererfaringer deles i Tjenesterne.

 

Dit ansvar ved brug af Tjenesterne

Du accepterer, at det ikke er tilladt at bruge Tjenesterne på nogen måde der: (a) overtræder enhver lokal, regional, national eller international ret; (B) truer, stalker, chikanerer, misbruger, nedgør, bagvasker, eller der på anden måde skader en anden person, virksomhed eller organisation; (C) indebærer indsamling eller opbevaring af personlige oplysninger om andre brugere, uden deres samtykke, eller på anden måde indsamle, bruge, downloade eller kopiere brugerinformation eller dele heraf, eller transmitterer, giver eller på anden måde distribuerer sådanne oplysninger til tredjemand (uanset om der modtages betaling); (D) efterligner enhver person eller enhed, vildleder i relation til din tilknytning til en person eller enhed, eller på anden måde skaber en falsk identitet med det formål at vildlede andre; (E) krænker en andens patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder; (F) er vulgært, pornografisk, uanstændigt, injurierende, krænkende for andres privatliv, er racemæssigt, etnisk eller på anden måde stødende, hadefuldt eller opfordrer til vold eller misbrug; (G) opfordrer til voldelig adfærd, kriminel adfærd eller overtrædelse af enhver lokal, statslig, national eller international lov eller rettigheder for nogen tredjepart; (H) fremmer seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale eller forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder; (I) udgør uopfordret eller uautoriseret reklame, junk eller bulk e-mail (spam), kædebreve eller anden uopfordret kommerciel eller ikke-kommerciel kommunikation; eller (h) transmitterer ethvert materiale eller meddelelse, der indeholder opfordring til underskrifter, kædebreve eller bogstaver vedrørende et pyramidespil.

Du må ikke forstyrre eller afbryde Tjenesterne, herunder servere eller netværk forbundet til Tjenesterne, forstyrre, afbryde eller hæmme andres brug af Tjenesterne, herunder via upload eller anden overførsel af eventuelle software virus, orme, tidsindstillede bomber, ødelagt filer, trojanske heste eller anden computerkode, filer eller programmer, der er konstrueret eller bestemt til at forstyrre, skade, overbelaste, forringe eller begrænse driften af ​​eventuelle software, hardware, netværk, server, eller kommunikationssystemer eller udstyr eller bruge nogen robot, edderkop, eller andre sådanne programmatiske eller automatiske enheder, herunder, men ikke begrænset til automatiserede ”dial-in” eller andre forespørgselsenheder eller til at indhente oplysninger fra Tjenesterne eller på anden måde at overvåge eller kopiere nogen del af Tjenesterne. Endvidere kan du ikke (A) bruge nogen LEO Pharma domænenavne som en pseudonym e-mailadresse; (B) forsøge på at inaktivere, omgå, ændre, nedlægge, eller på anden måde omgå sikkerhedsrelaterede værktøjer indarbejdet i Tjenesterne; (C) ændre, modificere, tilpasse, eller på anden måde ændre Tjenesterne eller forandre, modificere eller ændre et andet websted, så fejlagtigt oplyser eller antyder, at det er forbundet med Tjenesterne; (D) injicere indhold eller koder, eller på anden måde ændre eller forstyrre den måde, indhold, kildekode eller et andet element gengives eller vises i en anden brugers enhed; (E) reproducere, duplikere, kopiere, sælge, eller udnytte til noget kommercielt formål, nogen del af Tjenesterne eller adgang til Tjenesterne; (F) systematisk (herunder manuelt) indsamle, skrabe, eller bruge indhold fra Tjenesterne, herunder ved brug af ”data mining” eller lignende dataindsamlings metoder; (G) bruge en  stor mængde data, automatiserede, eller elektroniske midler til at få adgang til tjenester (herunder eksempeltvist, men uden begrænsning, robotter, edderkopper, eller scripts); (H) indrammer Tjenesterne, placere pop-up-vinduer der blokere for indhold i Tjenesten, eller på anden måde påvirker visningen af ​​dets indhold; (I) bistå, opmuntre, eller aktivere overtrædelser af disse betingelser for brug; (J) udgive dig for at være, eller anføre urigtige oplysninger om din tilknytning til, en person eller enhed; (K) intimidere, misbruge, forfølge, true, chikanere eller krænke retssikkerheden for enhver anden bruger af produktet; (L) offentliggøre eller videregive materiale, der er ærekrænkende, stødende, uanstændigt, hadefulde, truende, anstødelig, ulovligt eller på anden måde er krænkende; eller (m) uploade, eller transmittere, filer, der indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er en beskyttet immateriel rettighed, herunder varemærke- og ophavsrettigheder, medmindre du selv ejer eller kontrollere rettighederne, eller har fået tilladelse hertil. Du må ikke undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk forbundet til Tjenesterne.

 

Immaterielle rettigheder

Alt indhold, der gøres tilgængeligt via Tjenesterne, tilhører eller er licenseret til brug, af LEO Pharma eller andre tredjeparter og er beskyttet af gældende lovgivning om immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærkelovgivning. Alle immaterielle rettigheder i Tjenesterne (andet end brugerdefineret indhold) tilhører LEO Pharma eller en af ​​vores samarbejdspartnere. Indholdet må ikke anvendes til andet end din personlige og ikke-kommercielle brug af Tjenesten. Ingen uautoriseret brug, ændring, kopiering, reproduktion eller retransmission af nogen del af Indholdet er tilladt uden udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra LEO Pharma.

Alle immaterielle rettigheder, der er gjort tilgængelige gennem Tjenesterne, eller som på anden måde anvendes i forbindelse med Tjenesterne er registrerede og uregistrerede varemærker eller servicemærker, der er beskyttet i hele verden. Intet i Tjenesterne skal opfattes som tildeling, hverken stiltiende eller på anden måde, af en licens eller ret til at bruge nogen immateriel ret i forbindelse med Tjenesterne uden forudgående, eksplicit skriftlig tilladelse fra LEO Pharma eller en tredjepart i det tilfælde at en sådan ejer pågældende varemærker. Bemærk, at LEO Pharma aggressivt vil håndhæve sine immaterielle rettigheder i videst muligt omfang efter gældende lov, herunder gennem politianmeldelse.

 

Brugsret til indhold leveret af LEO Pharma

Med forbehold for din overholdelse af nærværende brugerbetingelser, stiller LEO Pharma en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til rådighed til brug af indholdet i Tjenesterne i forbindelse med din lovlige og efter disse brugerbetingelser retmæssige anvendelse, og udelukkende til dit personlige og ikke-kommercielle formål. LEO Pharma kan til enhver tid tilbagekalde din licens til at anvende Tjenesterne samt ethvert indhold heri.

Du forstår og anerkender, at Tjenesterne er ejet af LEO Pharma, og du kan ikke udarbejde afledte værker, ændre, distribuere, sælge, lease, udleje, give en underlicens, tildele, eksportere eller overføre nogen del af Tjenesterne, deres indhold, eller enhver bagvedliggende software, teknologi eller andre oplysninger, herunder eventuelle trykte materialer af samme indhold, medmindre der foreligger en udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra LEO Pharma. Enhver brug af tredjeparts software, der leveres i forbindelse med Tjenesten vil blive styret af sådanne tredjemands licenser og ikke af disse Brugerbetingelser.

 

Rettigheder i Brugerindhold

Hvis du deler Brugerindhold via Tjenesterne giver du afkald på alle moralske rettigheder og tildeler (eller garanterer, at ejeren af ​​sådanne materialer udtrykkeligt indrømmer) LEO Pharma, dets tilknyttede selskaber, dets agenter, repræsentanter og dets tredjeparts serviceudbydere, en verdensomspændende , vedvarende, royalty-fri, uigenkaldelig, overdragelig, sub-licenserbar og ikke-eksklusiv licens og ret til at: (i) bruge, kopiere, tilpasse, modificere, tilpasse, transmittere, kommunikere, offentligt fremvise, udføre, og / eller distribuere sådant brugerindhold; og at (ii) skabe samlinger og / eller afledte værker fra sådant brugerindhold. LEO Pharmas indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger, eller personlige sundhedsoplysninger, vil dog være underlagt vilkårene i vores fortrolighedspolitik.

Du er alene ansvarlig for alt dit brugerindhold (herunder dets pålidelighed, nøjagtighed og sandfærdighed) og LEO Pharma har ingen kontrol over dette. Du bekræfter, at du ejer alt dit brugerindhold eller, at du har alle rettigheder, der er nødvendige for at tildele os licensrettighederne i dit brugerindhold, som beskrevet ovenfor. Du bekræfter også, at hverken dit brugerindhold eller din brug, herunder levering af dit brugerindhold tilgængeligt i Tjenesterne vil fordreje eller krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder eller reglerne for reklame eller privatliv, eller resultere i overtrædelse af nogen gældende lovgivning eller regulering. Med forbehold for afsnittet “Begrænsning af ansvar” har LEO Pharma intet ansvar i denne henseende, og vi forbeholder os retten til at afsløre din identitet til tredjepart som hævder, at brugerindhold indsendt af dig udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller af retten til privatlivets fred.

LEO Pharma har ret til at afvise indlæg, flytte, fjerne eller rette brugerindhold fra Tjenesterne efter vores eget skøn, men vi påtager os ingen forpligtelse til at overvåge brugerindhold eller fjerne noget specifikt indhold. Du kan fjerne dit brugerindhold ved at slette det fra Tjenesten.

Ved at kommentere eller sende en kommentar eller anbefaling via en af Tjenesterne, giver du LEO Pharma tilladelse til at kontakte dig vedrørende indholdet af kommentaren. Med forbehold for dit samtykke, giver du også LEO Pharma licens til at ændre, redigere, beskære, fremhæve og / eller genudsende dit indhold med tilskrivning til dig, eller hvis du beder om det, udgive uden tilskrivning til dig i en anonym form.

 

Link til tredjeparter

Tjenesterne kan indeholde links til tredjeparts websteder eller indhold, som vi ikke har kontrol over. Vi leverer disse links udelukkende som en bekvemmelighed og ikke som en godkendelse af disse websteder eller deres indhold. LEO Pharma er ikke ansvarlig for indhold, produkter og tjenester tilgængelige via disse hjemmesider eller ressourcer, herunder indhold eller links, der vises på sådanne hjemmesider. Du anerkender eneansvaret for, og overtager samtidig risikoen ved din brug af tredjemands hjemmesider eller ressourcer. Hvis du følger et link til nogen af ​​disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider kan have deres egne betingelser for anvendelse og fortrolighedspolitik, og at vi ikke tage ansvar for disse politikker. Kontroller venligst disse politikker, før du bruger eller sender personoplysninger på disse websteder.

 

Tredjeparter, der linker til os

LEO Pharma opfordrer ikke tredjeparts websteder til at foretage henvisninger eller links til Tjenesterne og er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider. LEO Pharma har ikke kontrol over oplysninger, som brugerne eller andre vælger at levere til sådanne websteder, og er ikke ansvarlig for sådan information.

 

Ophør af brug

LEO Pharma kan opsige din brug af Tjenesterne (helt eller delvist) på et hvilket som helst tidspunkt af enhver årsag. Du kan selv slette din konto til enhver tid ved at sende en e-mail til os på contact@leoilab.com. Ved en eventuel sletning, afbrydelse eller annullering af Tjenester eller din konto, vil alle bestemmelser i disse Vilkår for anvendelse, som ifølge deres natur fortsætter stadig finde anvendelse, herunder, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garanti og professionelle / medicinske ansvarsfraskrivelser, antagelse af risiko og kompensation, ansvarsbegrænsninger, og bestemmelser om lovvalg og værneting.

Du forstår, at opsigelsen af ​​din brug af Tjenesterne og din konto kan indebære sletning af dine oplysninger fra vores databaser samt alt brugerindhold. DU ACCEPTERER, AT VI IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PART FOR NOGEN OPSIGELSE AF DIN ADGANG TIL VORES TJENESTER ELLER SLETNING AF DIN KONTO ELLER DIT BRUGERINDHOLD.

 

Kompensation

I det omfang loven tillader det, accepterer du at skadesløsholde, forsvare og holde LEO Pharma, dets moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer, direktører, licensgivere, co-branders, leverandører og andre partnere, medarbejdere, konsulenter og agenter, sammen med alle deres respektive funktionærer, medarbejdere og konsulenter, fri fra og imod ethvert krav, forpligtelse, skade, tab, omkostning, udgift, gebyr (herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger), som sådanne parter kan pådrage sig som konsekvens eller som følge af (a) alle oplysninger, du indgiver, sender eller overfører via Tjenesterne, (b) din brug af Tjenesterne, (c) din manglende overholdelse af nogen bestemmelse i eller overtrædelse af disse brugerbetingelser, ( d) din overtrædelse af nogen rettigheder af nogen anden person eller enhed eller (e) virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, cancelbots eller andre lignende skadelige programmeringsrutiner du måtte placere i Tjenesterne. Vi vil underrette dig såfremt et sådant krav, søgsmål, eller proces fremkommer og vil bistå dig, for din regning, i forsvaret et sådant krav, søgsmål, eller proces. Vi forbeholder os retten til eksklusivt at forsvare og kontrollere sådanne erstatningssøgsmål; og forventer at du vil samarbejde fuldt ud med os i en sådan forsvar.

 

Sikkerhed

Egentlig eller forsøgt uautoriseret brug af Tjenester – eller indhold i Tjenester – kan resultere i strafferetlig og / eller civilretlig retsforfølgelse, såfremt dette er relevant. LEO Pharma forbeholder udtrykkeligt retten til at se, overvåge og registrere aktivitet vedrørende din brug af Tjenesterne, uden varsel eller tilladelse fra dig. Alle oplysninger, opnået ved overvågning, gennemgang, eller optagelsen skal prøves efter gældende juridiske forskrifter i forbindelse med efterforskning eller retsforfølgning i forbindelse med eventuelle ulovlige handlinger i forbindelse med Tjenesterne.

LEO Pharma vil i god tro overholde alle retskendelser samt alle legitime retshåndhævelser og regulatoriske undersøgelser, der anmoder om at modtage sådanne oplysninger. LEO Pharma forbeholder sig specifikt retten til at overvåge din brug af Tjenesterne, herunder alt tilknyttet indhold, og til at fjerne eller ændre ethvert indhold og / eller brugerindhold, samt enhver form for information i forbindelse med Tjenesterne, efter eget skøn, uagtet grundlag og uden at give meddelelse herom eller i øvrigt forklaring om grundlaget.

Vi anvender sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte følsomme og personlige oplysninger, der transmitteres online, men du skal være opmærksom på, at der ikke er sikkerhedsforanstaltninger er perfekte eller uigennemtrængelige.

Især skal du være opmærksom på, at kommunikation via ​​SMS’er er usikker og kan blive opfanget af en uautoriseret tredjepart. Alle oplysninger, der overføres via SMS sendes på egen risiko.

LEO Pharma tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte Tjenesterne mod computervirus, orme, trojanske heste eller andre trusler. Vi kan dog ikke garantere, at Tjenesterne er fri for sådanne skadelige programmer, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, som du måtte få på grund af skadelige programmer modtaget fra Tjenesterne eller ved hjælp af filer downloadet fra Tjenesterne.

 

Ansvarsfraskrivelse

LEO PHARMA OG DATTERSELSKABER SAMT DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG AGENTER STILLER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTERNE, DERES INDHOLD ELLER FUNKTIONALITERTER i TJENESTERNE.  SOM MED KØB AF ENHVER VARE ELLER TJENESTEYDELSE IGENNEM HVILKETSOMHELST MEDIUM, BØR DU BRUGE DIN EGEN DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED HVOR DET ER NØDVENDIGT.

DU ACCEPTERER, AT BRUG AF TJENESTERNE ER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTERNE LEVERES ”SOM DE ER OG FORELIGGER”. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER LEO PHARMA SIG ALLE GARANTIER AF EN HVILKENSOMHELST ART, HERUNDER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, KRÆNKELSER, TITEL, OPERATIONALITET, TILSTAND, VÆRDI, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, OPLYSNINGERNES NØJAGTIGHED OG SYSTEMINTEGRATION. LEO PHARMA GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT TJENESTERNE VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, KORREKTE, NYTTIGE, RETTIDIGE, UAFBRUDTE, SIKRE, ELLER FEJLFRI (HERUNDER MEN UDEN BEGRÆNSNING, FRI FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE, ANDEN SKADELIG KODE, ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER); LEO PHARMA STILLER DESUDEN IKKE NOGEN GARANTI FOR DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTERNE, ELLER FOR AT FEJL I TJENESTERNE VIL BLIVE RETTET. DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER, AT DOWNLOADES AF MATERIALE ELLER ANDET, DER FREMSKAFFES VED BRUG AF TJENESTERNE SKER PÅ EGEN RISIKO OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIN ENHED ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF MATERIALE OG / ELLER OPLYSNINGER. RÅD ELLER INFORMATION UAGTET OM DET ER MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM DU MODTAGER FRA LEO PHARMA ELLER VIA TJENESTERNE UDGØR I INGEN TILFÆLDE EN GARANTI, MED MINDRE DETTE ANFØRES EKSPLICIT. I RETSKREDSE DER IKKE TILLADER AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE VISSE GARANTIER SOM BESKREVET I DISSE BRUGSVILKÅR, VIL VORES OG VORES DATTERSELSKABERS, SØSTERSELSKABERS, LICENSGIVERES, MEDARBEJDERES OG LEVERANDØRERS ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL DET OMFANG LOVEN TILLADER.

 

Begrænsninger i ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL LEO PHARMA VÆRE ANSVARLIG UNDER DISSE BRUGERBETINGELSER FOR TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF OS, VORES SAMARBEJDSPARTNERE, AGENTER, LICENSGIVERE OG / ELLER LEVERANDØRER I TILFÆLDE HVOR: (A) DER IKKE ER BRUD PÅ EN LOVMÆSSIG FORPLIGTELSE; (B) PÅGÆLDENDE TAB ELLER SKADE IKKE MED RIMELIGHED KAN FORVENTES AT FØLGE AF ET SÅDANT BRUD; OG (C) ENHVER FORØGELSE AF TAB ELLER SKADE SOM SKYLDES DIN OVERTRÆDELSE AF BRUGERBETINGELSER. LEO PHARMAS ANSVAR VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OMFATTE TAB RELATERET TIL DIG, SÅSOM TABT FORTJENESTE, TAB AF PROFIT, TAB AF DATA ELLER DRIFTSAFBRYDELSE. INTET I BRUGERBETINGELSER SKAL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE VORES ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF VORES FORSØMMELIGHED ELLER UAGTSOMHED, HERUNDER FRA VORES MEDARBEJDERE, DATTERSELSKABER, ELLER AGENTER.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT I DET OMFANG LOVEN TILLADER, VIL DU UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDE LEO PHARMA ELLER DETS FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, DATTERSELSKABER, ASSOCCIEREDE SELSKABER, AGENTER, LICENSGIVERE, OG / ELLER LEVERANDØRER ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGESKADER , PØNALE ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTÆGTER, OVERSKUD, GOODWILL, BRUG, DATA, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM SÅDANNE PARTER BLEV UNDERRETTET OM, KENDTE ELLER BURDE HAVE KENDT MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING OG UAGTET OM DER ER OPSTÅET FEJL I FORBINDELSE MED AFHJÆLPNING), SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTER, UANSET OM SÅDAN ERSTATNING ER BASERET PÅ KONTRAKT, TORT (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET ANSVAR), GARANTI, LOV, ELLER ANDET OG SELVOM VI OG / ELLER VORES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, LICENSGIVERE, OG / ELLER LEVERANDØRER ER ELLER HAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER. HVIS DU ER UTILFREDS MED NOGEN DEL AF TJENESTERNE, ER DIN ENESTE LØSNING AT STOPPE DIN BRUG AF TJENESTERNE. DET SAMLEDE ANSVAR LEO PHARMA KAN FÅ OVERFOR DIG, SOM KONSEKVENS AF ALLE KRAV I FORBINDELSE MED BRUG AF TJENESTERNE ER BEGRÆNSET TIL DET ​​BELØB, DU HAR BETALT FOR BRUG AF TJENESTESTEN.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsning samt udelukkelse af ansvar for hændelige skader eller følgeskader. Derfor kan det være tilfældet, at nogle af de ovennævnte begrænsninger og ansvarsfraskrivelser ikke gælder for dig. I det omfang, det ikke kan tillades efter gældende lov, at fraskrive sig enhver underforstået garanti eller begrænse vore forpligtelser som det er gjort i nærværende brugerbetingelser, vil omfanget og varigheden af ​​en sådan garanti og omfanget af vores ansvar skulle fastsættes det mindste, der er tilladt i henhold sådan gældende lov.

 

Feedback

Vi glæder os over at modtage din feedback, spørgsmål, kommentarer og forslag til forbedringer af Tjenesterne. Du kan give os feedback ved at sende en mail til os på contact@leoilab.com.

Enhver feedback, spørgsmål, kommentarer og forslag herunder eventuelle ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller viden, der fremsendes til LEO Pharma bliver LEO Pharmas ejendom og kan uden begrænsninger bruges til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af varer eller tjenesteydelser. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

 

Almindelige vilkår

Disse brugerbetingelser udgør hele aftalegrundlaget mellem LEO Pharma og dig vedrørende de Tjenester og indhold af Tjenester, der udbydes af os, og tilsidesætter samt erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem dig og LEO Pharma vedrørende Tjenesterne.

Såfremt det viser sig, at en kompetent domstol finder at en bestemmelse i disse brugerbetingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke mulig at håndhæve, vil den bestemmelse, der ikke kan håndhæves blive ændret, således at det gøres muligt lovligt at håndhæve den effektivt i videst muligt omfang i forhold til dens nuværende ordlyd. De resterende bestemmelser i disse brugerbetingelser forbliver i fuld kraft og effekt.

 

Lovvalg og værneting

Disse brugerbetingelser samt din adgang til og brug af Tjenesterne og indholdet heri er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Enhver tvist, der udspringer af -eller i forbindelse med disse brugerbetingelser, skal, hvis det ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de danske domstole i København, Danmark.

Love og lovgivningsmæssige krav varierer på tværs af lande og jurisdiktioner. Tjenesterne kan helt eller delvist være i uoverensstemmelse med lovkrav i nogle jurisdiktioner. Du anerkender og accepterer, at hvis du befinder dig i en jurisdiktion i verden hvor en lovbestemmelse, et kodex eller anden lov, regel eller forordning m.v. gør, at adgang Tjenesterne eller at ethvert materiale heri upassende eller ulovligt, eller er underlagt samtykkekrav eller krav om tilladelser, som du ikke selv har fået indhentet, eller som annullerer disse brugerbetingelser helt eller delvist, så er du ikke autoriseret til at få adgang til Tjenesterne. Enhver del af Tjenesterne er ugyldig, hvor og i det omfang de er forbudte ved lov.

 

Special terms for US (særligt for USA)

Except to the extent otherwise provided by law, any dispute or claim arising out of or in any way relating to this Website or the Services shall be finally resolved by arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the International Institute for Conflict Prevention and Resolution (“CPR”) Rules for Non-Administered Arbitration (Effective November 1, 2007), except as they may be modified herein or by mutual agreement of the parties. The arbitration shall take place in New Jersey or such other location as agreed to by the parties. Notwithstanding the foregoing, the parties consent to the jurisdiction of the federal or state courts having jurisdiction in the location where the arbitration is conducted as to judicial proceedings relating to any aspect of the arbitration, including motions to confirm, vacate, modify or correct an arbitration award. The arbitration shall be governed by the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1, et seq., and judgment upon the award may be entered by any court having jurisdiction thereof or having jurisdiction over the relevant party or its assets. The arbitration shall be conducted by one arbitrator, who shall be selected by agreement of the parties or, failing such agreement within 30 days after the initiation of the arbitration, by the CPR. The parties shall be responsible for paying the costs of the arbitration in accordance with CPR rules. The parties agree that the arbitration shall be kept confidential and that the existence of the proceeding and any element of it shall not be disclosed beyond the tribunal, the parties and their counsel, and any person necessary to the conduct of the proceeding. The confidentiality obligations shall not apply if disclosure is required by law or in judicial or administrative proceedings, or to the extent that disclosure is necessary to enforce the rights arising out of the award, provided that the parties agree to use best efforts to keep such disclosure confidential and agree, subject to court approval, to submit such disclosure to a court only under seal. Claims may not be brought in the arbitration proceeding by or on behalf of a purported class of claimants who are not parties to this Website or the Services. This agreement to arbitrate shall constitute an irrevocable waiver of each party’s right to a trial by jury, as well as of rights to discovery or to an appeal that would customarily be available in a judicial proceeding but that may be limited or unavailable in connection with such an arbitration. To the extent that this arbitration requirement is found to be entirely unenforceable, you agree that any dispute arising from or relating to this Website or the Services will be brought exclusively in a court of competent jurisdiction, federal or state, located within the State of New York, and in no other jurisdiction, and you hereby consent to personal jurisdiction and venue in, and agree to service of process issued or authorized by, such court.

 

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til disse brugerbetingelser eller Tjenesterne kan du kontakte LEO Innovation Lab i LEO Pharma A/S på:

LEO Innovation Lab

Silkegade 8

1113 København K

Danmark

E-mail: Contact@leoilab.com