Fortrolighedspolitik – PsoHappy

Beskyttelse af dit privatliv er vigtigt for LEO Pharma. Denne fortrolighedspolitik beskriver vores nuværende politik og praksis med hensyn til personoplysninger, vi indsamler direkte fra dig og / eller via din brug af PsoHappy enten på hjemmesiden eller i applikationen.

LEO Innovation Lab – en uafhængig enhed, ejet og etableret af LEO Pharma A/S, et aktieselskab registreret i Danmark med CVR-nummer 56 75 95 14 (disse benævnes herefter sammen eller individuelt LEO Pharma) – håndterer og producerer nuværende såvel som fremtidige digitale tjenester, applikationer og hjemmesider som en del af en langsigtet, strategisk beslutning om, at have fokus på patientens behov. Når der herefter anføres ”vores” ”os” eller ”vi” betyder dette LEO Pharma.

Ved at bruge vores Tjeneste “PsoHappy”, giver du udtrykkeligt samtykke til indsamling, brug, opbevaring og videregivelse af dine personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik og i Brugerbetingelser, der udgør en del af denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer vores fortrolighedspolitik, skal du ikke bruge PsoHappy.

I denne Fortrolighedspolitik skal følgende definitioner finde anvendelse:

Dataansvarlig skal være LEO Pharma, der angiver formålet for brugen af de personoplysninger du måtte give os, når du bruger vores tjenester.

Databehandler skal være enhver, der udfører behandling af data på vegne af LEO Pharma.

Umyndige skal være personer under alderen af 18 år, eller personer, som ikke har juridisk kompetence til at indgå kontrakter i henhold til gældende lov.

Brugerkonto eller Konto skal være din personlige konto, med dit dertil knyttede brugernavn og adgangskode.

Personoplysning skal være enhver personidentificerbar oplysning, herunder oplysninger relaterende til en identificeret fysisk person, faktiske eller subjektive oplysninger, der identificerer eller kan bruges til at identificere en person. Personlige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger såsom alder, navn, adresse, fødselsdato, e-mail, køn, højde, vægt og sundhedsoplysninger afhængigt af hvad du sender til os gennem PsoHappy.

LEO Pharma Group Company skal forstås som datterselskaber eller partnere, der handler under LEO Pharma. En oversigt over disse er tilgængelig på http://www.leo-pharma.com/Home/Global-presence.aspx, og du bør tjekke dette websted regelmæssigt.

Personoplysninger leveres til os fra dig på frivillig basis. Når du bruger PsoHappy accepterer du vores indsamling, anvendelse og opbevaring af dine personlige data som anført i denne fortrolighedspolitik, herunder til legitime forretningsmæssige formål såsom det formål at komme i kontakt med dig, svare på dine henvendelser, eller til andre formål aftalt med dig, samt for at beskytte vores egne legitime erhvervsinteresser.

Før du sender nogen personoplysninger gennem PsoHappy opfordrer vi dig til at læse denne Fortrolighedspolitik omhyggeligt.

 

Personoplysninger vi indsamler i PsoHappy

LEO Pharma er dataansvarlig for alle personoplysninger indsamlet om dig af os i forhold til PsoHappy. Ved brug PsoHappy kan vi bede dig om personoplysninger, der kan være relevante for at kunne præsentere, berige og personliggøre dataerfaringer i PsoHappy. Endvidere kan vi indsamle persondata, som du giver frivilligt til os, såsom oplysninger i kommentarer og anbefalinger, som du på PsoHappy eller som svar på spørgeskemaer, undersøgelser eller under andre interaktioner med os. Derudover kan vi overvåge din brug af PsoHappy. Gennem dette, kan vi indsamle og indhente yderligere personlige data om dig vedrørende for eksempel dit helbred. Ved at bruge eller registrere en konto i PsoHappy, giver du udtrykkeligt samtykke til behandling af personoplysninger, du sender til persondataloven, eller som på anden måde er indsamlet af os som anført i denne fortrolighedspolitik.

Vi indsamler og behandler følgende personlige data om du enten givet af dig eller leveres til os gennem din brug af vores service “PsoHappy”:

 • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, placering, telefonnummer eller e-mailadresse
 • Eventuelle spørgsmål, forslag og kommentarer sendes til os gennem “Giv feedback” funktionalitet på PsoHappy eller via sociale medier kanaler
 • Oplysninger om dig, hvis du bruger PsoHappy, herunder din IP-adresse, loginoplysninger, browsertype, operativsystem, platform, længde af besøg på visse sider og antal viste sider
 • Information opnået ved gennemførelse af PsoHappy undersøgelser, som du accepterer at deltage i
 • Information indeholdt i tekstbeskeder relateret til PsoHappy, herunder billeder, SMS-beskeder eller andre tilgængelige kommunikationsmetoder for PsoHappy
 • Sundhedsoplysninger og andre personlige oplysninger, såsom vægt, alder, type af psoriasis, m.v. frivilligt givet til os af dig.

Bemærk venligst, at de svar, du giver, når du bruger PsoHappy kun vil blive præsenteret anonymt, med mindre andet er aftalt med dig.

 

Anvendelse af indsamlede personlige data

Det primære formål til hvilket vi behandler dine personoplysninger er at analysere aggregerede data fra studier og undersøgelser med henblik på at udvikle og senere offentliggøre indsigt i, hvordan psoriasis påvirker trivsel og forskellige lykke niveauer hos mennesker, der lever med psoriasis.

Andre formål til hvilke vi behandler af dine personoplysninger er beskrevet nedenfor:

 • At give dig indhold og services, herunder at administrere din brug af PsoHappy (fx din konto)
 • At indsamle data på tværs af brugere, til at fremlægge aggregerede resultater af undersøgelser og brugeroplevelser i PsoHappy anonymt
 • At etablere og opretholde kommunikation med dig som specifikt er aftalt med dig gennem e-mails og / eller app-meddelelser
 • At forbedre PsoHappy med hensyn til funktionalitet og indhold
 • For at behandle dine kommentarer og svare på eventuelle spørgsmål, du måtte have
 • For at sammenholde, aggregere og krydshenvise med andre LEO Pharma data for at forbedre PsoHappy
 • For at overholde gældende love eller regler for god praksis, herunder at rapportere utilsigtede hændelser til LEO Pharma Group Companies og sundhedsmyndigheder, hvis nødvendigt
 • For at opdage og forhindre svindel, og til at hjælpe med at beskytte LEO Pharma og dets brugeres interesser
 • For informationsteknologi forvaltning og retargeting-teknologi baseret på brugernes aktiviteter på PsoHappy
 • For at håndhæve eller anvende Brugerbetingelser og andre aftaler, eller til at undersøge potentielle overtrædelser af disse
 • Til alle andre formål, som du specifikt har givet samtykke til ved brug af PsoHappy

 

Hvordan bliver dine personoplysninger overført og sikret

Personlige oplysninger, der indsendes via PsoHappy vil blive behandlet fortroligt (i det omfang, dette er fastsat i denne Fortrolighedspolitik), og vil kun blive brugt til de formål, der er specificeret i denne Fortrolighedspolitik. Vi bruger sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger transmitteret online, men du skal være opmærksom på, at der ikke eksisterer sikkerhedsforanstaltninger som er perfekte eller uigennemtrængelige. Du skal vide, at kommunikation via internettet kan blive opfanget af en uautoriseret tredjepart, selvom det er krypteret.

De medarbejdere, der har adgang til personoplysninger er blevet uddannet til at håndtere sådanne oplysninger korrekt og i overensstemmelse med vores sikkerhedsprotokoller og strenge standarder for fortrolighed.

For at beskytte dine personoplysninger, vil LEO Pharma kun videregive oplysninger til tredjemand, hvis den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger tillader dette, og hvis dette er i overensstemmelse med Brugerbetingelser og nærværende fortrolighedspolitik.

LEO Pharma bruger tjenesteudbydere (dvs. databehandlere, der handler efter instruks fra LEO Pharma), hvoraf nogle kan være placeret uden for det område eller land fra hvor du bor, dette for at yde teknisk support, service eller vedligeholdelse til og udvikling af PsoHappy. Vi kan beslutte at opbevare oplysninger hos et LEO Pharma Group selskab eller en tjenesteyder der fungerer som databehandler.

Via din brug af PsoHappy forstår og accepterer du hermed, at dine personlige data også vil blive overført til de følgende uafhængige tredjeparter til forarbejdning for nedenfor og kun for personlige oplysninger er relevante for disse formål angivne formål:

 • Andre LEO Pharma koncernselskaber som anført ovenfor
 • En tredjepart der hævder, at brugerindhold indsendt af dig udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller af retten til privatlivets fred
 • Eventuelle tredjeparts udbydere (som kan være placeret i en hvilken som helst del af verden) til formål i forbindelse med understøttelse af LEO Pharmas forretning (f.eks fulfillment-tjenester, teknisk support, levering), og give dig oplysninger (hvis du har valgt at modtager sådanne oplysninger som beskrevet ovenfor), i hvilket tilfælde vi vil kræve sådanne tredjeparter til at acceptere at behandle dem i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.
 • Enhver tredjepart involveret med det påtænkte salg, overdragelse, fusion, sammenlægning, plan for arrangement eller anden overdragelse af en virksomhed som en LEO Pharma Group selskab eller en separat del heraf
 • Enhver statslig, administrativ, retslige og / eller tilsynsmyndighed med henblik på samarbejde i forhandlinger, undersøgelser og efterforskning foretaget af disse myndigheder eller anmodninger om at overholde alle gældende love og krav, eller for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller interesser, herunder at håndhæve denne Fortrolighedspolitik eller vores Vilkår for anvendelse.
 • Enhver nødvendig tredje part, hvis den personlige sikkerhed for medlemmer af offentligheden er i fare.

Nogle af disse tredjeparter, serviceudbydere, affiliates eller relaterede virksomheder kan være placeret uden for det land, hvor du har registreret dig som bruger PsoHappy. Som et resultat, kan dine personoplysninger overføres, opbevares, anvendes og / eller forarbejdes uden for dit land i forbindelse med opfyldelse af de i denne Fortrolighedspolitik specificerede formål. Kontraktmæssige eller andre foranstaltninger LEO Pharma kan bruge til at beskytte dine personlige data er underlagt de juridiske krav, der gælder i de udenlandske jurisdiktioner, hvor dine personlige data kan overføres, oplagres, anvendes eller forarbejdes (f.eks lovlige krav for at videregive personlige oplysninger til offentlige myndigheder i disse lande).

Endvidere kan LEO Pharma videregive og / eller bruge samlede oplysninger og ikke-identificerbare oplysninger med tredjeparter til yderligere analyse, demografisk profilering og andre lignende eller relaterede formål. I så fald vil oplysningerne være fuldstændig anonymiserede, og derfor ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik.

 

Dine rettigheder og pligter

Du kan til enhver tid kontakte LEO Pharma og anmode om, at vi eller tredjepart instrueret af os:

 • Opdaterer og korrigerer nogen af dine personoplysninger som er i vores varetægt og under vores kontrol, hvis disse viser sig at være urigtige eller vildledende – dette i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning
 • Giver dig adgang til dine personoplysninger som er i vores varetægt og kontrol.

Desuden kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til nærværende fortrolighedspolitik ved at kontakte LEO Pharma, uden at skulle begrunde denne beslutning. I så fald vil personoplysninger relateret til dig blive slettet.

Hvis personoplysninger som vi, eller en tredjepart instrueret af os, har om dig ændrer sig så lad os vide det så hurtigt som muligt, så vi kan holde vores optegnelser ajour.

 

Modtagelse af nyhedsbreve, relevante informationer mv

Hvis du har anmodet om at modtage information fra os, f.eks nyhedsbreve, meddelelser vedrørende PsoHappy, sygdomsoplysninger, undersøgelser og spørgeskemaer samt andre relevante oplysninger om lignende tjenester og produkter mv, og ikke ønsker at modtage yderligere oplysninger, kan du nemt fravælge at modtage yderligere oplysninger fra os ved at sende en e-mail til adressen anført i slutningen af denne Fortrolighedspolitik  eller ved hjælp af linket i pågældende nyhedsbrev.

 

Oplysninger om umyndige

PsoHappy er generelt ikke beregnet til brug af personer, der ikke er myndige. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra en person, som vi ved er umyndig uden forudgående samtykke fra en forælder eller værge.

Hvis du bliver opmærksom på, at en person, der ikke er myndig har givet os personoplysninger uden forældrenes samtykke, bedes du kontakte os på privacy@leoilab.com. Hvis vi bliver opmærksomme på, at en umyndig har givet os personoplysninger i strid mod de bestemmelser, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik, vil vi tage skridt til at fjerne informationen og lukke dennes konto.

 

Ændringer til denne Fortrolighedspolitik

Vi forbedrer hele tiden vores kommunikationsmetoder. Som teknologien udvikler sig, kan der opstå nye muligheder for at forbedre PsoHappy ved at tilføje nye funktioner og funktionaliteter. Derfor forbeholder vi os ret til at opdatere denne fortrolighedspolitik til enhver tid og efter eget skøn. Hvis og når vores praksis ændres og / eller vi opdaterer denne Fortrolighedspolitik, vil vi (så hurtigt som muligt) lade dig vide enten ved at offentliggøre den ændrede Fortrolighedspolitik gennem grænsefladen af PsoHappy eller gennem anden kommunikation. Det er vigtigt, at du gennemgår Fortrolighedspolitikken regelmæssigt for at holde dig orienteret om de personoplysninger, som vi indsamler om dig, hvordan vi bruger det, og under hvilke omstændigheder vi kan videregive det. Hvis du fortsætter med at bruge PsoHappy efter vi har gjort en modificeret Fortrolighedspolitik tilgængelig, har du angivet for os, at du accepterer at være bundet af den ændrede fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer at være bundet af den ændrede Fortrolighedspolitik, skal du ikke bruge PsoHappy efter den dato, de blev foretaget ændringer. Når vi revidere vores vilkår og politikker vil vi samtidig revidere den opdaterede dato øverst på denne side. Hvis vi i henhold til gældende lov er forpligtet til at indhente et fornyet samtykke, vil vi naturligvis overholder disse forpligtelser.

 

Sikkerhed

Vi ved, at dit privatliv er vigtigt for dig og hos LEO Pharma har vi tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. LEO Pharma vil tage alle rimelige foranstaltninger til at sikre alle personoplysninger, vi har om dig mod tab eller tyveri, samt uautoriseret adgang, brug, kopiering, ændring, videregivelse eller bortskaffelse, og for at holde disse oplysninger nøjagtige og opdaterede. Personoplysninger er beskyttet af sikkerhedsforanstaltninger passende og modsvarende til følsomheden af oplysningerne.

Dog kan ingen overførsel af personoplysninger, herunder transmission via internettet garanteres at være helt sikker. Derfor i det omfang det er tilladt ved lov, LEO Pharma, dets partnere, relaterede virksomheder, tredjeparts udbydere og deres respektive funktionærer, ansatte og agenter ikke repræsenterer, garanterer eller garantere, at personlige data vil blive beskyttet mod misbrug, tab eller ombygninger og accepterer ikke noget ansvar for personlige data forelagt dem for dine eller tredjemands brug eller misbrug af personoplysningerne. Desuden hvor du bruger adgangskoder, id-numre eller andre særlige adgang til funktioner er det dit ansvar at beskytte dem.

LEO Pharma opbevarer personoplysninger kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, nogle personoplysninger opbevares imidlertid i en årrække for at overholde lovkrav. Enhver personoplysning, der ikke længere er nødvendig slettes efter to år.

 

Cookie Policy

Vi og vores samarbejdspartnere indsamler visse oplysninger gennem brug af cookies. Brugen af cookies kan medføre behandling af personoplysninger (som defineret i vores Fortrolighedspolitik), og vi anbefaler derfor, at du også læse vores Fortrolighedspolitik ovenfor.

Når du bruger PsoHappy accepterer du, at vi bruger cookies på PsoHappy som beskrevet nedenfor, medmindre du har deaktiveret cookies i din browser.

 

Hvad er cookies og hvilke typer af cookies bruger vi?

Cookies er små informationsenheder – stumper af information – som PsoHappy kan placere på din browser eller din computer, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder oplysninger, som PsoHappy for eksempel bruger til, at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies er fælles teknologi på internettet og bruges også i PsoHappy.

“Session cookies” er midlertidige stumper af information, der slettes, når du forlader Tjenesterne. Session cookies bruges typisk til at forbedre navigation og til at indsamle statistik. Tjenesterne bruger session cookies.

“Persistent cookies” er mere permanente stumper af information, der er lagret og forbliver på din elektroniske enhed, indtil de slettes af dig. Persistent cookies sletter sig selv efter en vis periode, men fornyes hver gang du besøger PsoHappy. Denne type cookie lagrer oplysninger på din computer / telefon til en række formål; f.eks. for brugere automatiseret login.

LEO Pharma og vores samarbejdspartnere bruger følgende cookies (dvs. tredjeparts cookies) over hvilke vi ikke har kontrol:

I Application bruger vi cookies fra:

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Analytics cookies slettes efter 2 år.

 

På hjemmesiden anvendes cookies fra:

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Adwords http://google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

Doubleclick https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/

https://firebase.google.com/policies/analytics

 

Til hvilke formål bruger vi cookies?

Cookies hjælper os med at opnå en bedre forståelse af, hvordan du bruger PsoHappy; de bruges til at vise applikationer og funktionaliteter, til at sikre, at brugeren kun får adgang til de oplysninger, som han eller hun er berettiget til, samt til at optimere brugerens oplevelse, at tildele et unikt identifikationsnummer, og i nogle tilfælde til at hjælpe dig huske dit bruger-id og adgangskode, når du vender tilbage til PsoHappy, så du ikke behøver at logge ind igen. Vi bruger også cookies til at generere statistiske oplysninger og til markedsføringsformål.

Ved hjælp af cookies, indsamler vi oplysninger såsom: hvor ofte du besøger PsoHappy, hvor lang tid du bruger på PsoHappy, din IP-adresse, hvilke sider du har set, hvilken hjemmeside du besøgte lige før du set vores hjemmeside, hvilken browser du bruger (f.eks Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox), og om computeren understøtter Flash, Java og Javascript.

Derudover er vi overbevist om, at personaliseret reklame er mere relevant for de besøgende end reklame uden en personlig reference. PsoHappy-hjemmesiden og mobil-applikationen benytter sig af “retargeting”-teknologier (cookies) på internettet, hvilket gør det muligt for os at vise besøgende, som allerede har vist interesse for PsoHappy reklamer fra os på partner-hjemmesider.

For at kunne vise dig personaliserede reklamer benytter vi os af andre virksomheder, der bruger “tracking”-teknologier til at lave reklamer på vores vegne på internettet. Disse virksomheder må indsamle ikke-personhenførbar informationer om dine besøg på vores hjemmeside eller mobil-applikationer sammen med din interaktion med vores kommunikation og reklamer.

Vi bruger “cookies” til at vise reklamer baseret på dine tidligere interaktioner med vores reklamer, kommunikation, hjemmeside og applikationer.

 

Hvordan undgår man og slette cookies?

Du kan ændre dine cookie-indstillinger for PsoHappy i din webbrowserindstilling; og her kan du vælge, hvilke cookies du vil acceptere, blokere eller slette. Din browsers ‘hjælp’ funktion vil fortælle dig, hvordan du gør dette.

Hvis du vil slette cookies, der allerede på dit udstyr, kan du, hvis du bruger en pc eller en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + DELETE samtidig. Hvis tastaturgenveje ikke virker i din browser, kan du besøge supportsiden for browseren pågældende.

Følgende er links til de mest almindelige browser support sider, hvor du kan finde oplysninger om, hvordan du kan afvise lagring og slette cookies på dit udstyr:

Slet cookies i Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

Slet cookies i Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Slet cookies i Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Slet cookies i Safari – http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/safari.html

Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, vil du muligvis ikke være i stand til at få adgang til alle dele af eller funktioner i PsoHappy.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Fortrolighedspolitik eller Cookie Policy og hvordan vi bruger dine personoplysninger og cookies eller hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder til beskyttelse af dine personoplysninger du kontakte os på:

LEO Innovation Lab

Silkegade 8

1113 København K

Danmark

privacy@leoilab.com