Personvernregler – PsoHappy

Personvernet ditt er viktig for LEO Pharma. Disse personvernreglene beskriver våre nåværende retningslinjer og praksis med hensyn til personlige opplysninger som er innsamlet av oss direkte fra deg og/eller gjennom din bruk av PsoHappy på nettstedet eller i appen. 

LEO Innovation Lab, en uavhengig forretningsenhet, etablert og eid av LEO Pharma A/S, et privat aksjeselskap registrert i Danmark med CVR-nr. 56759514 (heretter samlet referert til som «LEO Pharma»), administrerer nåværende eller fremtidige tjenester, mobilapplikasjoner og nettsteder som en del av en langsiktig strategisk beslutning om å fokusere på pasientbehov. Begrepene «vår(e)», «oss» eller «vi» betyr LEO Pharma.

Ved å bruke tjenesten vår «PsoHappy» gir du ditt eksplisitte samtykke til innsamling, bruk, lagring og utlevering av dine personlige opplysninger, inkludert personlig helseinformasjon, som beskrevet i disse personvernreglene og vilkårene for bruk [LINK], som er en del av disse personvernreglene. Hvis du ikke godtar personvernreglene våre, ber vi deg om ikke å bruke PsoHappy.

Med hensyn til disse personvernreglene skal følgende definisjoner gjelde:

Dataansvarlig skal være LEO Pharma, som skal angi formålet med bruken av personlige opplysninger du gir fra deg når du bruker tjenestene våre.

Databehandler skal bety alle som behandler data på vegne av LEO Pharma.

Mindreårige betyr enhver person under 18 år eller personer som ikke er juridisk kompetente til å inngå kontrakter i henhold til gjeldende lov.

Brukerkonto eller Konto betyr din personlige konto, med ditt personlige tilknyttede brukernavn og passord.

Personlige opplysninger skal bety alle personlige opplysninger som identifiserer eller er knyttet til en identifisert fysisk person, samt alle faktiske eller subjektive opplysninger i registrert form som identifiserer eller kan brukes til å identifisere en enkeltperson. Personlige opplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til informasjon som alder, navn, adresse, fødselsdato, e-post, kjønn, høyde, vekt og helseinformasjon, avhengig av hva du sender oss gjennom PsoHappy.

Selskap i LEO Pharma-gruppen skal bety tilknyttede selskaper eller partnere som driver virksomhet som LEO Pharma. En oversikt er tilgjengelig på http://www.leo-pharma.com/Home/Global-presence.aspx, og vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden med jevne mellomrom.

Alle personlige opplysninger gis av deg på frivillig basis. Når du bruker PsoHappy, aksepterer du vår innsamling, behandling, bruk og oppbevaring av dine personlige opplysninger som beskrevet i disse personvernreglene, inkludert for legitime forretningsformål, for eksempel for å kunne kontakte deg, svare på dine forespørsler om informasjon eller til andre formål som indikert av deg, samt for å beskytte våre egne legitime forretningsinteresser.

Før du sender inn informasjon gjennom PsoHappy, oppfordrer vi deg derfor til å lese disse personvernreglene nøye.

Personlige opplysninger vi samler inn i forbindelse med PsoHappy

LEO Pharma er dataansvarlig for alle personlige opplysninger som vi samler inn om deg i forbindelse med PsoHappy. Når du bruker PsoHappy, kan vi be deg om personlige opplysninger som er relevante for å kunne presentere, berike og tilpasse dataopplevelser. Videre kan vi samle inn personlige opplysninger som du frivillig gir til oss, for eksempel informasjon inkludert i kommentarer og anbefalinger fra deg på PsoHappy eller som svar på spørreskjemaer, undersøkelser eller annen kontakt med oss. I tillegg kan vi overvåke din bruk av PsoHappy. Gjennom dette kan vi samle inn og skaffe ytterligere personlige opplysninger om deg, for eksempel om helsen din. Ved å bruke PsoHappy eller registrere deg for en konto samtykker du eksplisitt til behandlingen av de personlige opplysningene du sender inn, eller som ellers samles inn av oss slik det fremgår av disse personvernreglene.

Vi samler inn og behandler følgende personlige opplysninger om deg, enten gitt av deg direkte eller gjennom din bruk av tjenesten «PsoHappy»:

 • din kontaktinformasjon, for eksempel navn, sted, telefonnummer eller e-postadresse
 • alle spørsmål, forslag og kommentarer sendt til oss via tilbakemeldingsfunksjonen på PsoHappy eller via sosiale medier
 • informasjon om din bruk av PsoHappy, inkludert din IP-adresse, innloggingsinformasjon, nettlesertype, operativsystem, plattform, lengden på besøket på bestemte sider og antall viste sider
 • informasjon fra utfyllelse av PsoHappy-undersøkelser som du godtar å delta i
 • informasjon i tekstmeldinger relatert til PsoHappy, bilder, tekstmeldinger eller andre kommunikasjonsformer i PsoHappy
 • helseinformasjon og annen personlig informasjon som vekt, alder, type psoriasis osv. som du gir frivillig til oss

Vi gjør oppmerksom på at svarene du gir når du bruker PsoHappy, bare vil bli presentert i anonym form, med mindre noe annet er avtalt med deg.

Bruk av innsamlede personlige opplysninger

Hovedformålet med behandlingen av dine personlige opplysningene er å analysere aggregerte data fra studier og undersøkelser for å utvikle og senere publisere informasjon om hvordan psoriasis påvirker trivsel og lykke for personer som lever med psoriasis.

Dine personlige opplysninger kan også bli behandlet for følgende formål:

 • for å gi deg innhold og tjenester, inkludert å administrere din bruk av PsoHappy (f.eks. kontoen din)
 • for å samle inn data på tvers av brukere slik at vi kan presentere aggregerte resultater av undersøkelser og brukeropplevelser av PsoHappy i anonym form
 • for å etablere og opprettholde kommunikasjon med deg som spesifikt avtalt per e-post og/eller appvarsler
 • for å forbedre PsoHappy med tanke på funksjonalitet og innhold
 • for å behandle dine kommentarer og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha
 • for å samordne, aggregere og opprette kryssreferanser med andre LEO Pharma-data med det formål å forbedre PsoHappy
 • for å overholde gjeldende lover, forskrifter eller retningslinjer, herunder å rapportere uønskede hendelser til selskaper i LEO Pharma-gruppen og helsemyndigheter om nødvendig
 • for å oppdage og forebygge svindel, og bidra til å sikre LEO Pharmas og brukernes interesser
 • for IT-styring og retargeting-teknologi basert på brukeraktivitet på PsoHappy
 • for å håndheve eller anvende vilkårene for bruk og andre avtaler, eller for å undersøke mulige brudd
 • for alle andre formål som du spesielt har samtykket i ved bruk av PsoHappy

Hvordan personlige opplysninger overføres og sikres

Personlige opplysninger som sendes gjennom PsoHappy, vil holdes konfidensielle (i den utstrekning som er angitt i disse personvernreglene) og vil bare bli brukt til de formålene som er spesifisert i disse personvernreglene. Selv om vi har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte personlige opplysninger som sendes over Internett, gjør vi oppmerksom på at ingen sikkerhetsordninger er perfekte eller ugjennomtrengelige. Vær oppmerksom på at kommunikasjon over Internett kan bli fanget opp av en uautorisert tredjepart, selv om den er kryptert.

Ansatte som har tilgang til personlige opplysninger, har blitt opplært til å håndtere slike data på riktig måte og i samsvar med våre sikkerhetsprotokoller og strenge standarder for konfidensialitet.

Med det formål å beskytte dine personlige opplysninger vil LEO Pharma bare sende informasjon videre til tredjeparter dersom gjeldende lov om beskyttelse av personlige opplysninger tillater dette, og hvis det er i samsvar med vilkårene for bruk og de gjeldende personvernreglene.

LEO Pharma vil benytte tjenesteleverandører (dvs. databehandlere som bare handler på instruks fra LEO Pharma), hvorav noen kan være lokalisert utenfor regionen eller landet der du bor, for teknisk support, vedlikeholdstjenester og utvikling av PsoHappy. Vi kan beslutte å oppbevare dataene hos et selskap i LEO Pharma-gruppen eller hos en tjenesteleverandør som fungerer som databehandler.

Ved å bruke PsoHappy forstår du og godtar med dette at dine personlige opplysninger også overføres til følgende uavhengige tredjeparter for behandling for formålene som er angitt nedenfor, og da bare personlige opplysninger som er relevante for disse formålene:

 • til andre selskaper i LEO Pharma-gruppen for formålene som er nevnt ovenfor
 • til enhver tredjepart som hevder at et brukerinnhold som er levert av deg, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres personvern
 • til enhver tredjepartsleverandør (som kan være lokalisert hvor som helst i verden) for formål knyttet til å støtte LEO Pharmas virksomhet (f.eks. lagertjenester, teknisk support, leveringstjenester) og gi deg informasjon (hvis du har valgt å motta slik informasjon som beskrevet ovenfor), i hvilket tilfelle vi vil kreve at slike tredjeparter samtykker i å behandle dem i samsvar med denne personvernerklæringen
 • til enhver tredjepart som er involvert et foreslått salg, overføring, sammenslåing eller annen overføring av virksomheten til et selskap i LEO Pharma-gruppen eller en separat del av denne
 • til enhver statlig, administrativ, rettslig eller regulatorisk myndighet for det formål å samarbeide i saker, henvendelser og undersøkelser som anmodes av slike myndigheter, eller for å overholde alle rettslige eller regulatoriske krav eller beskytte våre egne rettigheter, eiendom eller interesser, herunder for å håndheve disse personvernreglene eller våre øvrige vilkår for bruk
 • til eventuelle nødvendige tredjeparter dersom allmennhetens sikkerhet er i fare

Noen av disse tredjepartene, tjenesteleverandørene eller tilknyttede selskapene kan være lokalisert utenfor landet der du registrerte deg for bruk av PsoHappy. Som et resultat av dette kan dine personlige opplysninger bli overført, lagret, brukt og/eller behandlet utenfor landet ditt i forbindelse med formålene som er beskrevet i disse personvernreglene. Kontrakter eller andre tiltak som LEO Pharma kan bruke for å beskytte dine personlige opplysninger, er underlagt de juridiske kravene som gjelder i de utenlandske jurisdiksjonene der dine personlige opplysninger kan bli overført, lagret, brukt eller behandlet (for eksempel lovpålagte krav om å utlevere personlig informasjon til myndigheter i disse landene).

Videre kan LEO Pharma utlevere og/eller bruke aggregert informasjon og ikke-identifiserende informasjon i samarbeid med tredjeparter for videre analyse, demografisk profilering og andre lignende eller relaterte formål. I slike tilfeller vil informasjonen være fullstendig anonymisert og derfor ikke underlagt disse personvernreglene.

Dine rettigheter og plikter

Du kan når som helst kontakte LEO Pharma for å be om at vi eller enhver tredjepart som er instruert av oss:

 • oppdaterer og korrigerer personlige opplysninger vi har om deg og administrerer, dersom disse viser seg å være unøyaktige eller misvisende i henhold til med gjeldende personvernlover
 • gir deg tilgang til de personlige opplysningene vi har om deg og administrerer

Videre kan du når som helst trekke tilbake din aksept av personvernreglene ved å kontakte LEO Pharma uten å måtte oppgi grunn. I så fall vil personlige opplysninger om deg slettes.

Hvis de personlige opplysningene vi eller noen tredjepart som er instruert av oss, har om deg, endrer seg, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette så snart som mulig, slik at vi kan holde informasjonen oppdatert.

Mottak av nyhetsbrev, relevant informasjon osv.

Hvis du har bedt om å motta informasjon fra oss, for eksempel nyhetsbrev, kommunikasjon om PsoHappy, informasjon om sykdomsbevissthet, undersøkelser og spørreskjemaer og annen relevant informasjon om lignende tjenester og produkter osv., og ikke ønsker å motta ytterligere informasjon, kan du enkelt velge ikke å motta ytterligere informasjon fra oss ved å sende en e-post til adressen som er oppført nederst i disse personvernreglene, eller via en lenke i det aktuelle nyhetsbrevet.

Informasjon om mindreårige

PsoHappy er generelt ikke beregnet for bruk av mindreårige. Vi samler ikke bevisst inn personlige opplysninger fra personer vi vet er mindreårige, uten forutgående samtykke fra en forelder eller verge.

Hvis du blir oppmerksom på at en mindreårig har gitt oss personlige opplysninger uten samtykke fra forelder/verge, ber vi deg kontakte oss på privacy@leoilab.com. Hvis vi blir klar over at en mindreårig har gitt oss personlige opplysninger i strid med vilkårene som er angitt i disse personvernreglene, vil vi forsøke å fjerne informasjonen og slette den mindreåriges konto.

Endringer i disse personvernreglene

Vi forbedrer våre kommunikasjonsmetoder kontinuerlig. Etter hvert som teknologien utvikler seg, kan det oppstå nye muligheter for å forbedre PsoHappy ved å legge til nye funksjoner og ny funksjonalitet. Vi forbeholder vi oss retten til å oppdatere disse personvernreglene når som helst etter eget skjønn. Hvis og når våre rutiner endres og/eller vi oppdaterer disse personvernreglene, vil vi (så snart som mulig) gi deg beskjed, enten ved å publisere de endrede personvernreglene i PsoHappy-grensesnittet eller via annen kommunikasjon. Det er viktig at du regelmessig leser gjennom personvernreglene for å holde deg informert om de personlige opplysningene vi samler inn om deg, hvordan vi bruker dem, og i hvilke situasjoner vi kan komme til å utlevere dem. Hvis du fortsetter å bruke PsoHappy etter at vi har lagt ut de endrede personvernreglene, indikerer du at du aksepterer å være bundet av de endrede personvernreglene. Hvis du ikke aksepterer å være bundet av de endrede personvernreglene, må du ikke bruke PsoHappy etter datoen endringene ble gjort. Når vi endrer vilkårene, endrer vi også datoen for sist oppdatering øverst på denne siden. Hvis vi i henhold til gjeldende lov er pålagt å innhente fornyet samtykke, vil vi naturligvis overholde slike forpliktelser.

Sikkerhet

Ditt personvern er viktig både for deg og LEO Pharma, og vi har derfor tekniske sikkerhetsordninger på plass for å beskytte dine personlige opplysninger. LEO Pharma vil ta alle rimelige skritt for å sikre alle personlige opplysninger vi har om deg, mot tap eller tyveri, samt uautorisert tilgang, bruk, kopiering, endring, utlevering eller avhending, og for å holde denne informasjonen nøyaktig og oppdatert. Personlige opplysninger er beskyttet ved sikkerhetsordninger som står i forhold til opplysningenes sensitivitet.

Imidlertid kan ingen overføring av personlige opplysninger, inkludert overføring via Internett, garanteres å være helt sikker. Følgelig kan LEO Pharma, dets tilknyttede selskaper, tredjepartsleverandører og deres respektive funksjonærer, direktører, ansatte og agenter – i den grad loven tillater det – ikke garantere at personlige opplysninger beskyttes mot misbruk, tap eller endringer, og godtar ikke noe ansvar for din eller tredjeparters bruk eller misbruk av personlige opplysninger som er sendt til dem. Der du bruker passord, ID-nummer eller andre spesielle tilgangsfunksjoner, er det dessuten ditt ansvar å beskytte disse.

LEO Pharma beholder personlige opplysninger bare så lenge det er nødvendig for å tilfredsstille formålene de ble samlet inn for, men enkelte personlige opplysninger holdes i flere år for å overholde juridiske krav. Alle personlige opplysninger som ikke lenger er nødvendige, ødelegges etter to år.

Informasjonskapsler

Vi og våre samarbeidspartnere samler inn enkelte typer informasjon gjennom bruk av informasjonskapsler. Bruk av informasjonskapsler kan innebære behandling av personlige opplysninger (som definert i våre personvernregler), og vi anbefaler derfor at du også leser våre personvernregler over.

Når du bruker PsoHappy, aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler på PsoHappy som beskrevet nedenfor, med mindre du har deaktivert informasjonskapsler i nettleseren din.

Hva er informasjonskapsler, og hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Informasjonskapsler er små informasjonsenheter – biter av informasjon – som PsoHappy kan plassere i nettleseren din, på datamaskinen din, på smarttelefoner eller annet elektronisk utstyr med minne. Informasjonskapsler inneholder informasjon som PsoHappy for eksempel bruker til å gjøre kommunikasjonen mellom deg og nettleseren din mer effektiv. Informasjonskapsler er vanlig teknologi på Internett og brukes også i PsoHappy.

Øktbaserte informasjonskapsler er midlertidige biter av informasjon som slettes når du avslutter bruken av tjenestene. Øktbaserte informasjonskapsler brukes typisk til å forbedre navigasjon og samle inn statistikk. Tjenestene bruker øktbaserte informasjonskapsler.

Vedvarende informasjonskapsler er mer permanente biter av informasjon som lagres og forblir på din elektroniske enhet til de blir slettet av deg. Vedvarende informasjonskapsler sletter seg selv etter en viss tidsperiode, men fornyes hver gang du besøker tjenestene. Denne typen informasjonskapsel lagrer informasjon på datamaskinen/telefonen din for en rekke formål, for eksempel for automatisk innlogging.

LEO Pharma og våre samarbeidspartnere bruker følgende informasjonskapsler (dvs. tredjeparts informasjonskapsler) som vi ikke har kontroll over:

I appen bruker vi informasjonskapsler fra:

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Analytics-informasjonskapsler slettes etter to år.

På nettstedet kan vi bruke informasjonskapsler fra:

Google Analytics –https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Adwords – http://google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

DoubleClick – https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Facebook –  https://www.facebook.com/help/cookies/

https://firebase.google.com/policies/analytics

 

For hvilke formål bruker vi informasjonskapsler?

Disse informasjonskapslene hjelper oss med å få en bedre forståelse av hvordan du bruker PsoHappy; de brukes til å vise apper og funksjoner for å sikre at du bare får tilgang til den informasjonen du har rett til, for å optimalisere brukeropplevelsen din, tildele deg et unikt identifikasjonsnummer og i noen tilfeller for å hjelpe deg med å huske bruker-ID og passord når du kommer tilbake til PsoHappy, slik at du ikke trenger å logge deg inn på nytt. Vi bruker også informasjonskapsler for å generere statistisk informasjon og for markedsføringsformål.

Ved å bruke informasjonskapsler samler vi inn informasjon som for eksempel hvor ofte du besøker PsoHappy, hvor lang tid du bruker på PsoHappy, IP-adressen din, hvilke sider du har sett, hvilken nettside du besøkte like før du kom til nettstedet vårt, hvilken nettleser du bruker (for eksempel Internet Explorer, Safari, Google Chrome eller Firefox), og om datamaskinen din støtter Flash, Java og JavaScript.

Videre er vi overbevist om at det å tilby personlig annonsering er mer interessant for våre besøkende enn reklame som ikke har noen personlig referanse. PsoHappy-nettstedet og mobilappen bruker retargeting-teknologi (informasjonskapsler) på Internett, slik at vi kan vise besøkende som allerede har vist interesse for PsoHappy, reklame fra oss på samarbeidende nettsider.

For å gi deg personlig reklame samarbeider vi med andre selskaper som bruker sporingsteknologi, om å reklamere på våre vegne ulike steder på Internett. Disse selskapene kan samle inn personlig identifiserbar informasjon om besøkene dine på våre nettsider eller mobilapper, i tillegg til din samhandling med kommunikasjonen vår og annonsene våre.

Vi bruker informasjonskapsler til å vise annonser basert på din tidligere samhandling med våre annonser, kommunikasjon, nettsteder og apper.

Hvordan unngå/slette informasjonskapsler?

Du kan endre innstillingene dine for informasjonskapsler fra PsoHappy i nettleseren din og også velge hvilke informasjonskapsler du vil akseptere, blokkere eller slette. Nettleserens “hjelp”-funksjon vil fortelle deg hvordan du gjør dette.

Hvis du vil slette informasjonskapslene som allerede finnes på utstyret ditt, kan du (hvis du bruker PC eller en nyere nettleser) trykke på CTRL + SHIFT + DELETE samtidig. Hvis tastatursnarveiene ikke fungerer i nettleseren din, kan du gå til supportsiden for den aktuelle nettleseren.

De følgende lenkene peker til supportsidene for de vanligste nettleserne, der du kan finne informasjon om hvordan du blokkerer lagring av informasjonskapsler og slette informasjonskapslene på utstyret ditt:

Slette informasjonskapsler i Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

Slette informasjonskapsler i Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Slette informasjonskapsler i Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Slette informasjonskapsler i Safari – http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/safari.html

Vær oppmerksom på at det kan hende du ikke får tilgang til alle deler eller funksjoner i PsoHappy hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål om disse personvernreglene eller retningslinjene for informasjonskapsler, hvordan vi bruker dine personlige opplysninger og informasjonskapsler, eller hvis du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter knyttet til vern av personlige opplysninger, ber vi deg kontakte oss på

LEO Innovation Lab

Silkegade 8

1113 København K

Danmark

privacy@leoilab.com