Vilkår for bruk

LEO Innovation Lab, en uavhengig forretningsenhet, etablert og eid av LEO Pharma A/S, et privat aksjeselskap registrert i Danmark med CVR-nr. 56759514 (heretter samlet referert til som «LEO Pharma»), administrerer nåværende eller fremtidige tjenester, mobilapplikasjoner og nettsteder som en del av en langsiktig strategisk beslutning om å fokusere på pasientbehov. Begrepene «vår(e)», «oss» eller «vi» betyr LEO Pharma.

For disse vilkårene for bruk skal følgende definisjoner gjelde:

Tjenester skal bety enhver mobilapplikasjon eller nettside som gjøres tilgjengelig av oss.

Mindreårige betyr enhver person under 18 år eller personer som ikke er juridisk kompetente til å inngå kontrakter i henhold til gjeldende lov.

Innhold betyr enhver form for innhold, inkludert, men ikke begrenset til tekst, delte erfaringer, grafikk, bilder, lyd, musikk, programvare, video, forfatterskap av alle slag samt informasjon eller annet materiale som blir lagt ut, generert, gitt eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenestene, og som kan inkludere innhold som eies eller kontrolleres av tredjeparter, som vi har lov til å gjøre tilgjengelig for deg via tjenestene.

Brukerinnhold betyr ethvert innhold som kontoinnehavere gjør tilgjengelig gjennom tjenestene.

Brukerkonto eller Konto betyr din personlige konto, med ditt personlige tilknyttede brukernavn og passord.

Kontoinnehaver betyr alle som oppretter en konto for våre tjenester, inkludert deg og din administrative bruker.

Immateriell eiendom/rett betyr ethvert innhold som gjøres tilgjengelig av oss via tjenestene, unntatt brukerinnhold, men inkludert opphavsrett og varemerkerettigheter, herunder varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer eller funksjoner.

Tjenestene er generelt ikke beregnet på mindreårige. Ved å bruke tjenestene bekrefter du at du er 18 år, og at du ellers er juridisk kvalifisert til å inngå og opprette kontrakter i henhold til gjeldende lov. Hvis vi blir oppmerksomme på at en mindreårig har brukt tjenester som ikke er tilgjengelige for mindreårige, vil vi iverksette tiltak for å si opp den aktuelle kontoen og slette alle opplysninger gitt av den mindreårige.

Vennligst les disse brukervilkårene nøye, ettersom de regulerer alt innholdet i tjenestene, bruken av produktet og informasjonen og tjenestene som er tilgjengelige og tilbys via tjenestene, inkludert eventuell korrespondanse mellom deg og LEO Pharma og/eller enhver tredjepart engasjert av LEO Pharma.

Fordi LEO Pharma tilbyr et bredt spekter av tjenester kan det hende vi ber deg om å gjennomgå og godta særlige vilkår som gjelder for din bruk av en spesifikk app, tjeneste eller et bestemt produkt. I den utstrekning disse særlige vilkårene er i strid med disse vilkårene for bruk, skal de særlige vilkårene for den aktuelle tjenesten gå foran.

Aksept av vilkårene

Ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, inkludert våre personvernregler, som er en del av disse vilkårene for bruk, uansett om du velger å registrere deg hos oss eller ikke. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og personvernreglene, må du ikke bruke tjenestene.

Endringer i vilkårene for bruk eller tjenesten

Vi forbedrer våre kommunikasjonsmetoder kontinuerlig. Etter hvert som teknologien utvikler seg, kan det oppstå nye muligheter for å forbedre tjenestene ved å legge til nye funksjoner og ny funksjonalitet. Vi forbeholder vi oss retten til å oppdatere disse vilkårene for bruk når som helst etter eget skjønn. Hvis og når våre rutiner endres og/eller vi oppdaterer vilkårene for bruk, vil vi (så snart som mulig) gi deg beskjed, enten ved å publisere de endrede vilkårene for bruk via tjenestegrensesnittet eller via annen kommunikasjon. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter at vi har lagt ut de endrede vilkårene for bruk, indikerer du at du aksepterer å være bundet av de endrede vilkårene. Hvis du ikke godtar å være bundet av de endrede vilkårene for bruk, må du ikke bruke tjenestene etter datoen da endringene ble gjort. Når vi endrer vilkårene for bruk, vil vi også endre datoen som står oppført øverst på denne siden. Hvis vi i henhold til gjeldende lov er pålagt å innhente fornyet samtykke, vil vi naturligvis overholde slike forpliktelser.

Informasjonsformål

Tjenestene – og innholdet som leveres via tjenestene – gis kun for generelle informasjonsformål. Formålet med tjenestene er ikke å gi informasjon om legemidler eller behandlinger som er utskrevet av legen din. For henvendelser vedrørende produkter eller utstyr og spesifikke medisinske behandlinger ber vi deg kontakte ditt lokale helsepersonell. Vi garanterer ikke at du vil oppleve bedre livskvalitet ved å bruke tjenestene. Tjenestene er ikke ment for diskusjoner om legemidler eller medisinske produkter eller medisinsk utstyr, og innlegg fra deg som inneholder slike opplysninger vil ikke bli besvart. For henvendelser vedrørende produkter eller utstyr ber vi deg kontakte ditt lokale helsepersonell.

Informasjonen gis «som den er»

Informasjonen og tjenestene som tilbys av oss, leveres «som den er», og LEO Pharma gir – underlagt disse vilkårene for bruk – ingen eksplisitte eller indirekte garantier, inkludert, men ikke begrenset til indirekte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål , Ikke-krenkelse, pålitelighet, nøyaktighet av råd, kommentarer og annen informasjon du kan få gjennom tjenestene, og mulige effekter av slik informasjon, inkludert for din tilstand.

Vi forsøker imidlertid å holde innholdet oppdatert, men ved å bruke tjenestene aksepterer du risikoen for at informasjonen og tjenestene som tilbys av oss, kan være ufullstendige eller unøyaktige, eller kanskje ikke oppfyller kravene dine eller ikke er tilgjengelig til enhver tid uten feil. Vi gir ingen garantier eller opplysninger angående kvalitet, nøyaktighet, aktualitet, sannferdighet, fullstendighet, tilgjengelighet, funksjonalitet, overholdelse av gjeldende lover eller pålitelighet for innhold eller andre deler av tjenestene.

Ikke-medisinske råd

Tjenestene inneholder generelle ernæringsmessige, medisinske og farmasøytiske opplysninger. Dette er imidlertid bare for opplærings- og informasjonsformål og er ikke en erstatning for medisinsk vurdering, rådgivning, diagnose, behandling, kur eller forebygging av sykdom eller andre problemer. Tjenestene tar ikke opp alle mulige bruksområder, virkninger, forholdsregler, bivirkninger eller interaksjoner for legemidler. Du må konsultere med helsepersonell før du tar noen avgjørelser eller foretar eller ikke foretar deg noe relatert til din helsesituasjon. Hvis du har spørsmål om risikoen eller fordelene med å ta et bestemt legemiddel eller om en bestemt helsetilstand, må du konsultere godkjent helsepersonell. Du må aldri se bort fra, unngå eller utsette å få medisinske råd fra godkjent helsepersonell på grunn av informasjon du får gjennom tjenestene.

DU MÅ ALDRI SE BORT FRA ELLER UTSETTE Å OPPSØKE MEDISINSKE RÅD PÅ GRUNN AV INFORMASJON DU FÅR GJENNOM DIN BRUK AV PRODUKTET. UAVHENGIG AV TJENESTENE BER VI DEG HØRE MED FASTLEGEN DIN ELLER ANNET KVALIFISERT HELSEPERSONELL OM HELSEPROBLEMER ELLER RÅD TILPASSET DIN MEDISINSKE ELLER HELSEMESSIGE SITUASJON. LEO PHARMA GIR INGEN OPPLYSNINGER OG PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR EGNETHETEN, PÅLITELIGHETEN, VIKTIGHETEN ELLER NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN SOM GIS VIA TJENESTENE, ELLER RÅD SOM GIS AV ANDRE BRUKERE GJENNOM TJENESTENE. INGEN OPPLYSNINGER OM TJENESTENE HAR BLITT VURDERET AV NOEN NASJONAL KOMPETENT MYNDIGHET.

Kontoansvar

Hvis tjenestene krever at du oppretter en brukerkonto, må du gjøre dette med et tilhørende brukernavn og passord. Du garanterer at alle opplysningene du oppgir i forbindelse med kontoen din, er oppdatert, fullstendige og nøyaktige, og at du vil oppdatere disse opplysningene som nødvendig for å opprettholde deres fullstendighet og nøyaktighet ved å gå inn på din personlige profil. Hvis du oppretter en konto, er du eneansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig og for å begrense tilgangen til datamaskinen, mobilenheten e.l. slik at andre ikke får tilgang til den passordbeskyttede delen av en hvilken som helst relevant tjeneste. Du aksepterer ansvar for alle aktiviteter som skjer fra din konto eller under ditt brukernavn. Du samtykker i å være ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser av brukere som får tilgang til tjenestene fra din konto eller ved bruk av ditt passord, dersom dette hadde vært å anse som et brudd på disse vilkårene for bruk hadde det vært utført av deg, og at slike handlinger eller unnlatelser skal anses som et brudd på disse vilkårene for bruk fra din side.

LEO Pharma kan overvåke innholdet som vises via din konto og profil for å sikre kvaliteten på dataene og informasjonen som gis når erfaringer deles.

Ditt ansvar ved bruk av tjenestene

Du godtar ikke å bruke tjenestene på noen måte som: (a) bryter med lokale, nasjonale eller internasjonale lover; (b) truer, forfølger, trakasserer, misbruker, sverter eller på annen måte skader en annen person eller organisasjon; (c) samler inn eller lagrer personopplysninger om andre brukere uten deres samtykke, eller på annen måte utarbeider, sammenstiller, bruker, laster ned eller kopierer brukerinformasjon og/eller bruksinformasjon eller deler av den, eller overfører, leverer eller på annen måte distribuerer (mot betaling eller ikke) slik informasjon til tredjeparter; (d) utgir seg for å være en annen person eller enhet, på en feilaktig måte fremstiller din tilknytning til en person eller en enhet, eller på annen måte oppretter en falsk identitet for å mislede andre; (e) krenker andres patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller annen immateriell rettighet eller andre rettigheter; (f) er vulgær, voldelig, uanstendig, pornografisk, fornærmende, truende for andres personvern eller rasistisk, etnisk eller på annen måte støtende, hatefull eller fornærmende; (g) oppmuntrer eller oppfordrer til vold, kriminell adferd eller brudd på lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller tredjeparts rettigheter; (h) fremmer seksuelt eksplisitt eller pornografisk materiale eller diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder; (i) utgjør uønsket eller uautorisert reklame, søppelpost eller fellesutsendinger av e-post (spam), kjedebrev eller annen uoppfordret kommersiell eller ikke-kommersiell kommunikasjon; eller (h) overfører materiale eller kommunikasjon som inneholder en forespørsel om signaturer, kjedebrev eller brev knyttet til pyramidespill.

Du må ikke forstyrre eller gripe inn i tjenestene eller servere eller nettverk som er koblet til tjenestene, forstyrre, gripe inn i eller hindre andres bruk av tjenestene, inkludert ved opplasting eller annen overføring av programvarevirus, ormer, tidsbomber, ødelagte filer, trojanere eller annen datakode eller andre filer eller programmer som er utformet for eller har som formål å forstyrre, skade, overbelaste, svekke eller begrense virkemåten til programvare, maskinvare, nettverk, servere eller kommunikasjonssystemer eller utstyr, eller bruke noen robot eller annen programmatisk eller automatisk enhet, inkludert, men ikke begrenset til automatisert oppringningsutstyr, for å få informasjon fra tjenestene eller på annen måte overvåke eller kopiere noen del av tjenestene. Videre kan du ikke (a) bruke et LEO Pharma domenenavn som e-postadresse for en pseudonym retur; (b) forsøke å deaktivere, omgå, modifisere, bekjempe eller på annen måte omgå eventuelle sikkerhetsrelaterte verktøy innlemmet i tjenestene; (c) endre, modifisere, tilpasse eller på annen måte endre tjenestene, eller endre, modifisere eller endre et annet nettsted for feilaktig å fremstille dette som tilknyttet tjenestene; (d) innlemme innhold eller kode eller på annen måte endre eller forstyrre hvordan innhold, kildekode eller andre elementer gjengis eller vises på en annen brukers enhet; (e) reprodusere, duplisere, kopiere, selge eller utnytte for kommersielle formål noen del av tjenestene eller tilgang til tjenestene; (f) systematisk (inkludert manuelt) samle inn, uttrekke eller bruke innhold fra tjenestene, herunder ved bruk av datautvinning eller lignende datainnsamlings- og uttrekkingsmetoder; (g) bruke noen høyvolums, automatisert eller elektronisk metode for å få tilgang til tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til roboter eller skript); (h) innramme tjenestene, legge pop-up-vinduer over innholdet eller på annen måte påvirke visningen av innholdet; (i) bistå, oppmuntre til eller muliggjøre brudd på disse vilkårene for bruk; (j) etterligne eller feilaktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet; (k) true, misbruke, forfølge, trakassere eller krenke de juridiske rettighetene til enhver annen bruker av produktet; (l) publisere eller overføre materiale som er ærekrenkende, støtende, profant, uanstendig, hatefullt, truende eller ulovlig; eller (m) laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig filer som inneholder bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter, inkludert varemerker og lover om opphavsrett, med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til de aktuelle elementene eller har fått alle nødvendige samtykker. Du må ikke handle i strid med krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk som er koblet til tjenestene.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold som er tilgjengelig via tjenestene, tilhører eller er lisensiert for bruk av LEO Pharma eller andre tredjeparter, og er beskyttet av gjeldende lovgivning om immaterielle rettigheter, herunder opphavsrettslover og varemerkelover. Alle immaterielle rettigheter til tjenestene (unntatt brukerinnhold) tilhører LEO Pharma eller en av våre samarbeidspartnere. Innholdet må ikke brukes annet enn for personlig og ikke-kommersiell bruk og i overensstemmelse med alle opphavsretter eller annen informasjon om eierskap. Ingen uautorisert bruk, modifisering, kopiering eller reproduksjon eller videresending av deler av innholdet er tillatt uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjenning fra LEO Pharma.

All immateriell eiendom som vises i tjenestene, eller som på annen måte brukes i forbindelse med tjenestene, er registrerte og uregistrerte varemerker eller tjenestemerker, og er beskyttet over hele verden. Ingenting som finnes i tjenestene, skal tolkes som å gi – implisitt, ved berettiget antakelse eller på annen måte – noen lisens eller rett til bruk av noen immateriell eiendom som vises i tilknytning til tjenestene uten skriftlig forhåndstillatelse fra LEO Pharma eller eventuelle tredjeparter som eier varemerkene. Vær oppmerksom på at LEO Pharma aktivt vil håndheve sine immaterielle rettigheter til lovens fulle grad, inkludert i form av straffeforfølgelse.

Rettigheter til innhold levert av LEO Pharma

Forutsatt at du overholder disse vilkårene for bruk, gir LEO Pharma deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar rett til å bruke innholdet utelukkende i forbindelse med din tillatte bruk av tjenestene og kun for personlige og ikke-kommersielle formål. LEO Pharma kan når som helst tilbakekalle lisensen din til å bruke innholdet.

Du forstår og erkjenner at tjenestene tilhører LEO Pharma, og du kan ikke utarbeide avledede verker fra, modifisere, distribuere, selge, leie, lease, underlisensiere, tildele, eksportere eller på noen annen måte overføre tjenestene eller noen underliggende programvare, teknologi eller annen informasjon, inkludert eventuelle trykte materialer av det samme, med mindre det er uttrykkelig autorisert her. Eventuell bruk av tredjeparts programvare som tilbys i forbindelse med produktet, reguleres av slike tredjeparts lisenser og ikke av disse vilkårene for bruk.

Rettigheter til brukerinnhold

Hvis du deler brukerinnhold gjennom tjenestene, oppgir du alle moralske rettigheter og gir (eller garanterer at eieren av slike materialer uttrykkelig gir) LEO Pharma og dets tilknyttede selskaper, agenter, representanter og tredjepartsleverandører en verdensomspennende, evigvarende, royaltyfri, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar og ikke-eksklusiv lisens og rett til å: (i) bruke, kopiere, tilpasse, modifisere, overføre, kommunisere, fremvise offentlig, utføre og/eller distribuere slikt brukerinnhold; og (ii) lage kompileringer og/eller avledede verker fra slikt brukerinnhold. LEO Pharmas innsamling, bruk og utlevering av personlige opplysninger og/eller helseopplysninger vil imidlertid være underlagt vilkårene i personvernreglene.

Du er eneansvarlig for alt av ditt eget brukerinnhold (inkludert dets pålitelighet, nøyaktighet og sannferdighet), og LEO Pharma har ingen kontroll over det samme. Du bekrefter at du eier alt ditt eget brukerinnhold, eller at du har alle rettigheter som er nødvendige for å gi oss lisensrettighetene til brukerinnholdet som beskrevet ovenfor. Du bekrefter også at verken brukerinnholdet ditt eller din bruk og utlevering av brukerinnholdet ditt som skal gjøres tilgjengelig gjennom tjenestene, vil krenke, misbruke eller være i strid med en tredjeparts immaterielle rettigheter eller rettigheter til publisitet eller personvern, eller føre til brudd på noen gjeldende lov eller forskrift. Med forbehold om avsnittet «Ansvarsbegrensning» skal LEO Pharma ikke ha noe ansvar i dette henseende, og vi har rett til å avsløre din identitet for enhver tredjepart som hevder at brukerinnhold som du har sendt inn, er en krenkelse av deres immaterielle rettigheter eller personvern.

LEO Pharma har rett til å nekte å publisere, flytte, fjerne eller redigere brukerinnhold fra tjenestene etter eget skjønn, men vi påtar oss ingen forpliktelse overfor noen brukere om å overvåke brukerinnholdet eller fjerne bestemt materiale. Du kan fjerne brukerinnholdet ditt ved å slette det.

Ved å kommentere eller sende inn en kommentar eller anbefaling på tjenestene gir du LEO Pharma tillatelse til å kontakte deg angående innholdet i kommentaren. Med forbehold om ditt samtykke gir du også LEO Pharma tillatelse til å modifisere, redigere, kutte, markere og/eller publisere innhold med referanse til deg, eller eventuelt uten referanse til deg i anonym form, dersom du ber om dette.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller innhold som vi ikke har kontroll over. Vi tilbyr bare slike lenker som en ekstratjeneste og ikke som en godkjenning av slike nettsteder eller innholdet på dem. LEO Pharma er ikke ansvarlig for innhold, produkter eller tjenester som er tilgjengelig via slike nettsteder, eller ressurser/innhold eller lenker som vises på slike nettsteder. Du bekrefter at det er du alene som har ansvaret for og bærer all risikoen forbundet med din bruk av tredjeparts nettsteder eller ressurser. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene kan ha sine egne vilkår for bruk og personvernregler, og at vi ikke er ansvarlige for slike vilkår og regler. Vi ber deg lese gjennom slike vilkår og regler før du bruker eller sender inn personlige opplysninger på disse nettstedene.

Nettsteder som lenker til oss

LEO Pharma gir ingen anbefalinger om tredjeparts nettsteder som refererer eller lenker til tjenestene, og er ikke ansvarlig for innhold på slike nettsteder eller for kontroll over informasjon som brukere kan velge å gi til disse nettstedene.

Oppsigelse

LEO Pharma kan avslutte din bruk av tjenestene (helt eller delvis) av hvilken som helst grunn når som helst. Du kan når som helst stenge kontoen din ved å sende en e-post til Contact@leoilab.com. Ved eventuell oppsigelse, kansellering eller eventuelt opphør av tjenester eller kontoen din skal alle bestemmelser i disse vilkårene for bruk som på grunn av sin art bør videreføres, fortsatt gjelde, inkludert, men ikke begrenset til eierskapsbestemmelser, garantier og faglige/medisinske ansvarsfraskrivelser, bestemmelser om risiko og kompensasjon, ansvarsbegrensninger samt bestemmelser om gjeldende lov og jurisdiksjon.

Du forstår at oppsigelse av denne avtalen og kontoen din kan innebære sletting av informasjon samt eventuelt brukerinnhold fra våre databaser. DU SAMTYKKER I AT VI IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PART FOR OPPSIGELSE AV DIN TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER SLETTING AV KONTOEN DIN ELLER BRUKERINNHOLD.

Kompensasjon

I den utstrekning loven tillater det, samtykker du i å holde LEO Pharma, dets moderselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, funksjonærer, direktører, lisensgivere, samarbeidspartnere, leverandører og andre partnere, ansatte, konsulenter og agenter, samt alle deres respektive funksjonærer, direktører, ansatte og konsulenter skadesløse fra og mot alle typer krav, ansvar, skader, tap, kostnader, utgifter, gebyrer (inkludert rimelige advokathonorarer og saksomkostninger) som slike parter kan pådra seg som følge av eller i forbindelse med (a) informasjon du sender inn, publiserer eller overfører via tjenestene, (b) din bruk av tjenestene, (c) unnlatelse av overholdelse eller utførelse av materielle bestemmelser i eller brudd på disse vilkårene for bruk fra din side, (d) ditt brudd på andre personers eller enheters rettigheter eller e) virus, trojanere, ormer, tidsbomber, kanselleringsroboter eller andre lignende skadelige eller ødeleggende programmeringsrutiner som du legger inn i tjenestene. Vi skal gi deg beskjed om slike krav, søksmål eller prosesser, og skal på din regning hjelpe deg i forsvaret knyttet til slike krav, søksmål eller prosesser. Vi forbeholder oss retten til eksklusivt å forsvare og kontrollere alle slike erstatningssaker, og du plikter å samarbeide med oss fullt ut om​ et slikt forsvar.

Sikkerhet

Faktisk eller forsøkt uautorisert bruk av produktet, tjenester eller innhold kan føre til straffeforfølgelse der det er relevant. LEO Pharma forbeholder seg eksplisitt retten til å vise, overvåke og registrere aktivitet knyttet til din bruk av tjenestene, uten varsel eller tillatelse fra deg. Informasjon som hentes inn via overvåking, gjennomgang eller opptak, kan bli gjenstand for gjennomgang av politi eller rettsvesen i forbindelse med etterforskning eller påtale om mulig ulovlig aktivitet i forbindelse med tjenestene.

LEO Pharma vil også overholde alle rettsordre og alle legitime henvendelser fra politi, rettsvesen og regulatoriske myndigheter som involverer forespørsler om slik informasjon. LEO Pharma forbeholder seg spesielt retten til å overvåke din bruk av tjenestene, inkludert eventuelt tilknyttet innhold, og etter eget skjønn og av enhver grunn eller uten grunn fjerne eller endre innhold og/eller brukerinnhold, informasjon eller andre elementer knyttet til produktet, uten varsel eller forklaring.

Selv om vi har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte sensitiv og personlig informasjon som sendes over Internett, gjør vi oppmerksom på at ingen sikkerhetsordninger er perfekte eller ugjennomtrengelige.

Vær spesielt oppmerksom på at kommunikasjon via SMS-meldinger er iboende usikker og kan bli fanget opp av en uautorisert tredjepart. All informasjon som sendes via SMS-meldinger, sendes på egen risiko.

Vi vil ta alle rimelige tiltak for å beskytte tjenestene mot datavirus, ormer, trojanere eller andre trusler. Vi garanterer imidlertid ikke at tjenestene er frie for slike skadelige programmer, og vi er ikke ansvarlige for tap du måtte lide på grunn av skadelige programmer mottatt fra tjenestene, eller gjennom filer lastet ned fra tjenestene.

Ansvarsfraskrivelse

LEO PHARMA, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE OG AGENTER GIR INGEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER OPPLYSNINGER OM TJENESTENE ELLER TJENESTENES INNHOLD ELLER FUNKSJONALITET. SOM VED KJØP AV PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE OG HVOR SOM HELST, MÅ DU UTVISE GOD DØMMEKRAFT OG UTVISE FORSIKTIGHET DER DET ER RELEVANT.

DU BEKREFTER UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV TJENESTENE GJØRES PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTENE GIS «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG». I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, AVVISER LEO PHARMA EKSPLISITT ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER AV ALLE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMT BRUK ELLER FORMÅL, IKKE-KRENKELSE, EIERSKAP, OPERABILITET, TILSTAND, IKKE-INNBLANDING, VERDI, SIKKERHET, PÅLITELIGHET, DATANØYAKTIGHET OG SYSTEMINTEGRASJON. LEO PHARMA GIR INGEN GARANTIER OM AT TJENESTENE OPPFYLLER KRAVENE DINE ELLER AT TJENESTENE VIL VÆRE NØYAKTIGE, PÅLITELIGE, KORREKTE, NYTTIGE, RETTIDIGE, UAVBRUTTE, SIKRE, FEILFRIE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UTEN VIRUS, ORMER, TROJANERE, ANNEN SKADELIG KODE ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER). LEO PHARMA GIR HELLER INGEN GARANTIER OM RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV TJENESTENE, ELLER AT FEIL I TJENESTENE VIL BLI RETTET. DU FORSTÅR OG GODKJENNER AT DU SELV BÆRER RISIKOEN FOR ALT MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFES VIA BRUKEN AV TJENESTENE, OG AT DU ALENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ DATAMASKINEN DIN ELLER TAP AV DATA SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE OG/ELLER SLIK INFORMASJON. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA LEO PHARMA ELLER GJENNOM TJENESTENE, SKAL UTGJØRE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER GITT HER. I JURISDIKSJONER SOM IKKE TILLATER EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV VISSE GARANTIER, VIL VÅRT OG VÅRE DATTERSELSKAPERS, TILKNYTTEDE SELSKAPERS, LISENSGIVERES OG LEVERANDØRERS ANSVAR VÆRE BEGRENSET TIL DET SOM MAKSIMALT ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Ansvarsbegrensning

LEO PHARMA SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER UNDER DISSE VILKÅRENE FOR BRUK VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADER FORÅRSAKET AV OSS ELLER VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER, LISENSGIVERE OG/ELLER LEVERANDØRER DERSOM: (A) DET IKKE HAR FOREKOMMET NOE BRUDD PÅ VÅRE JURIDISKE FORPLIKTLSER OVERFOR DEG; (B) SLIKE TAP ELLER SKADER IKKE ER ET RESULTAT SOM MED RIMELIGHET KAN FORVENTES SOM RESULTAT AV ET SLIKT BRUDD; OG (C) EN ØKNING I TAP ELLER SKAPER SKYLDES ET BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE FOR BRUK FRA DIN SIDE. LEO PHARMAS ANSVAR SKAL IKKE I NOE TILFELLE OMFATTE TAP SOM TAP AV FORTJENESTE, TAPT BRUK AV FORTJENESTE, TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSAVBRUDD. INGENTING I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK SKAL BEGRENSE ELLER UTELUKKE VÅRT ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADER SOM FØLGER AV UFORSVARLIGHET ELLER UAKSOMHET FRA VÅRE ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, UNDERLEVERANDØRER ELLER AGENTER.

DU BEKREFTER OG GODKJENNER AT LEO PHARMA ELLER VÅRE FUNKSJONÆRER, ANSATTE, DIREKTØRER, MORDERSELSKAPER, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER, LISENSGIVERE OG/ELLER LEVERANDØRER I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN, IKKE I NOE TILFELLE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE, SÆRLIGE, STRAFFERETTSLIGE ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM FØLGE AV TAP AV INNTEKTER, FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ALLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV DERSOM SLIKE PARTER BLE RÅDET TIL, KJENTE TIL ELLER SKULLE HA KJENT TIL MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG UAVHENGIG AV UGYLDIGHETEN AV NOE ANSVARSBEGRENSENDE RETTSMIDDEL) SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV TJENESTENE, UAVHENGIG AV OM SLIKE SKADER ER BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT ANSVAR), GARANTI, LOVGIVNING ELLER ANNET, OG SELV OM VI OG/ELLER VÅRE DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE OG/ELLER LEVERANDØRER HAR ELLER HAR OPPLYST ELLER HAR BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. HVIS DU IKKE SKULLE VÆRE FORNØYD MED EN DEL AV TJENESTENE, ER DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL Å AVSLUTTE BRUKEN AV DEM. LEO PHARMAS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE, ER BEGRENSET TIL BELØPET DU HAR BETALT FOR BRUKEN AV TJENESTENE.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige eller indirekte skader. Følgelig kan det hende at enkelte av de ovennevnte begrensningene og ansvarsfraskrivelsene ikke gjelder for deg. I den utstrekning vi på grunn av gjeldende lov ikke kan frasi oss indirekte ansvar eller begrense vårt ansvar, skal omfanget og varigheten av slikt ansvar være det minste som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker gjerne å få tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer og forslag til forbedringer av tjenestene. Du kan gi oss tilbakemeldinger ved å sende en e-post til Contact@leoilab.com.

Alle tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer og forslag, inkludert ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller spesialkunnskap som sendes til LEO Pharma, blir LEO Pharmas eiendom og kan uten begrensninger brukes til ethvert formål, herunder utvikling, produksjon og markedsføring av varer eller tjenester. Mottatte kommentarer vil ikke behandles som konfidensielle.

Generelle vilkår

Disse vilkårene for bruk utgjør den fullstendige og eksklusive forståelsen og avtalen mellom LEO Pharma og deg vedrørende tjenestene og innholdet i tjenestene, og erstatter og går foran alle tidligere muntlige eller skriftlige forståelser eller avtaler mellom LEO Pharma og deg selv vedrørende tjenestene.

Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at en eller flere bestemmelser i disse vilkårene for bruk er ulovlige, ugyldige eller umulige å håndheve, vil de aktuelle bestemmelsene bli endret slik at de blir gyldige og mulige å håndheve i størst mulig grad, mens de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk skal forbli i full kraft.

Gjeldende lov og rettssted

Disse vilkårene for bruk og din tilgang til og bruk av tjenestene og innholdet skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Danmark. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk, skal avgjøres av de danske domstolene i København, dersom den ikke kan løses i minnelighet.

Lover og forskrifter varierer mellom land og jurisdiksjoner. Tjenestene vil kanskje helt eller delvis være i strid med juridiske krav i enkelte jurisdiksjoner. Du bekrefter og godtar at du ikke er autorisert til å bruke tjenestene dersom du befinner deg i en jurisdiksjon der noen type lov, regel eller forskrift gjør bruk av tjenestene eller noe materiale upassende eller ulovlig, eller gjenstand for samtykke eller tillatelser du ikke selv har innhentet, eller helt eller delvis er i strid med disse vilkårene for bruk. Enhver del av tjenestene er ugyldig der og i den grad de er forbudt i henhold til loven.

Særlige vilkår for USA

Unntatt i den utstrekning loven fastsetter det, skal enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med dette nettstedet eller tjenestene, løses endelig ved voldgift. Voldgift skal gjennomføres i samsvar med reglene for ikke-administrert voldgift (av 1. november 2007) fra The International Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR), med unntak av regelendringer her eller ved felles avtale mellom partene. Voldgift skal finne sted i New Jersey eller et annet sted som er avtalt av partene. Uavhengig av det foregående samtykker partene til at jurisdiksjonen ligger hos de føderale eller statlige domstolene som har jurisdiksjon på stedet der voldgiften utføres, i forbindelse med rettsprosesser vedrørende et hvilket som helst aspekt av voldgiften, herunder begjæringer om å bekrefte, oppheve, endre eller rette en voldgiftskjennelse. Voldgiften skal styres av den amerikanske voldgiftsloven Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1, et seq., og dom om kjennelsen kan gis av enhver domstol som har jurisdiksjon over den, eller som har jurisdiksjon over den aktuelle parten eller dens eiendeler. Voldgiften skal utføres av én voldgiftsdommer som skal velges etter avtale mellom partene eller av CPR dersom partene ikke har kommet til slik enighet innen 30 dager etter at voldgiften er innledet. Partene skal være ansvarlige for å betale voldgiftskostnadene i samsvar med CPR-reglene. Partene er enige om at voldgiften skal holdes konfidensiell, og at eksistensen av prosedyren og ethvert element i den ikke skal utleveres til noen utenfor voldgiftsretten, partene og deres rådgivere, og enhver person som er nødvendig for gjennomføringen av prosedyren. Fortrolighetsforpliktelsene skal ikke gjelde dersom utlevering er påkrevd ved lov eller i henhold til rettslige eller administrative prosedyrer, eller i den utstrekning utlevering er nødvendig for å håndheve rettighetene som oppstår som følge av kjennelsen, forutsatt at partene er enige om å gjøre det de kan for å holde slike opplysninger konfidensielle, og at de samtykker, med forbehold om rettslig godkjenning, i bare å fremlegge slike opplysninger til en domstol med skjerming fra allmennheten. Voldgiftsprosedyren kan ikke omfatte krav fra eller på vegne av en gruppe klagere som ikke er parter tilknyttet dette nettstedet eller tjenestene. Denne avtalen om voldgift skal utgjøre en ugjenkallelig oppsigelse av hver parts rett til høring foran en jury samt rett til spørsmål/avhør eller til en anke som vanligvis ville vært tilgjengelig i en rettssak, men som kan være begrenset eller utilgjengelig i forbindelse med en slik voldgiftsbehandling. I den utstrekning dette voldgiftskravet viser seg å være fullstendig umulig å håndheve, samtykker du i at enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med dette nettstedet eller tjenestene, utelukkende vil bli brakt foran en domstol med kompetent jurisdiksjon, føderal eller statlig, i staten New York, og i ingen annen jurisdiksjon, og du samtykker med dette til personlig jurisdiksjon og rettssted i samt forkynnelse fra en slik domstol.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene for bruk eller om tjenestene, ber vi deg ta kontakt med LEO Pharmas LEO Innovation Lab på:

LEO Innovation Lab

Silkegade 8

1113 København K

Danmark

E-post: Contact@leoilab.com